Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

calendar 4 април, 2017

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 21, ал. 2 от УСТАВА  на  Сдружението, Управителният Съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружен...

READ MORE
Покана за общо събрание

calendar 4 април, 2016

Покана за общо събрание

На основание чл. 21, ал. 2 от УСТАВА на Сдружението, Управителният Съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружениет...

READ MORE