Бизнес анализи и още нещо…

calendar 24 август, 2022

Моника Василева завършва специалност бакалавър по МИО през 2019 г. в УНСС и се отличава като един от най-добрите студенти на випуска. Магистърската си степен по специалност МИО завършва през 2020 г. по програма Международен Бизнес и Мениджмънт в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“.

След приключване на академичния си път, Моника придобива допълнителни сертификати за следдипломна квалификация, като Scholarship certificate of UniCredit Bulbank, Lean Six Sigma Yellow Belt, Modelling Business Processes Certificate и Certificate of Business Process Modelling with BPMN V2-0.

От 2020 година работи като Бизнес аналитик в отдел „Управление на бизнес процеси“ в Централно Управление на УниКредит Булбанк.

Работата ѝ е свързана със създаването и актуализирането на бизнес процеси и вътрешнобанкови нормативни документи така, че да се удовлетворява бизнес необходимостта, но и да се спазват всички регулаторни, правни и изисквания за сигурност. Тази работа е предизвикателство, защото ежедневно се работи в посока оптимизация и дигитализация на банковите процеси. Това от своя страна изисква обширни познания в не малък брой области – икономика, техническа грамотност, както и комуникация със служители от различни организационни структури на високи нива в йерархията.

Споделя, че обучението по специалност МИО в УНСС ѝ е помогнало да развие аналитичното си мислене, да работи самостоятелно и в екип, да разбира и усвоява голям обем от информация, да изпълнява задачи по проекти в кратки срокове.

Това, с което се отличава МИО, са обширните теоретични познания, които специалността предлага, в различни направления на икономиката, и то на международно ниво – Финанси, Маркетинг, Търговия, Мениджмънт, Управление на веригите за доставка и др. И на следващо място – практическият опит, който се придобива по време на писането на курсови проекти и задачи самостоятелно или в екип. Усвояването на тези знания и умения предоставя множество възможности за избор на кариерно развитие в сфера на икономиката.

Казва още, че обучението по МИО е било полезно по линия на разбирането и дефинирането на различните бизнес процеси в банката. В тази връзка, изключително полезни са получените теоретични знания по дисциплини като: Международни Финанси, Международен Финансов Мениджмънт, Финансиране на международната търговия, Конюнктура и прогнозиране на международните пазари, Европейска икономика и др., а в комуникацията с чуждестранни колеги и работата с вътрешнобанкови нормативни документи на английски език – изучаването на Бизнес английски.

Снимка от личен архив на Моника Василева

Обучението по МИО в УНСС ми помогна да спечеля сред много на брой кандидати Стипендия на УниКредит Булбанк заедно с възможност за стаж в Банката, откъдето започнах кариерата си.

Като най-ценни придобити качества Моника отчита не само аналитичното мислене, но и разбирането и усвояването на голям обем от информация; умението за справяне с разнообразни по вид задачи в кратък срок; прецизността, т.е. вниманието към детайла във всеки един документ или проект, по който се работи. Придобитите по време на обучението презентационни и комуникационни умения към днешна дата ѝ помагат в корпоративната среда и в ежедневните срещи по различни задачи и проекти.

Comments are closed here.