Докторантурата разширява хоризонтите

calendar 8 септември, 2023

Данийл завършва бакалавър по ,,МИО“ и магистратура по ,,Управление на международни проекти“. Професионалния си път стартира в Райфайзенбанк като Административен асистент, а в последствие става Младши експерт Дигитални продукти. В момента е Research Analyst в ISI Emerging Markets Group. От почти 5 години Данийл е доброволец и част от международната мрежа Erasmus Student Network (ESN), в частност – част от ESN Bulgaria и дигитализацията и зеления преход, които са едни от ценностите и каузите на организацията.

Тема на дисертационния му труд е ,,Трансформация на икономиката на ЕС в контекста на зеления и дигиталния преход“, а научен ръководител е доц. д-р Моника Моралийска.

Каква е мотивацията да запише докторантура?

– Няколко са причните, които ме накараха да запиша докторантура. Първата е, че бих искал да се предизвикам като стъпя на следващото стъпало – докторантурата – да разширя хоризонтите си и да мисля критично. Второто е, че се интересувам към ЕС като цяло и процесите в него и затова се насочих темата на дисертационния ми труд да свързан точно с ЕС. И като трета причина бих казал мрежата, която бих изградил – хипотетично сътрудничество с експерти, посещение на конференции и изграждане на мрежа от колеги и професионалисти. Също и бих споменал за по-добро професионално развитие, което докторантурата би ми донесла.

– Какви са очакванията ви от докторантурата?

– Като очаквания бих казал крайните резулати от причните (мотивациите) за записванието на доктурантурата – да допринеса в сферата, в която ми е темата на дисертацията, да си развия мрежата си и да подобря възможностите си за по-добро професионално развитие.

– Какви са предизвикателствата в докторантурата до момента?

– По-кратките срокове за написването на текст за изпита по предмет, в комбинация с други ангажименти извън университета. А другото, което бих казал е следенето на курсовете в работно време, заедно с работните ангажименти. Но нищо толкова проблематично като цяло.

С какво ще се стремите да допринесете за научната сфера, в която е темата на дисертацията ви? 

– Дисертацията би имала потенциала да обогати научната област, като предостави детайлна представа за текущите икономически трансформации в рамките на ЕС и как те се пресичат с цифровизацията и зелените инициативи. Чрез задълбочени изследвания и анализи би могло да информира създателите на политики, изследователите и заинтересованите страни, като в крайна сметка помага за оформянето на устойчиви и насочени към бъдещето стратегии за икономическото развитие на ЕС в един все по-дигитален и екологично осъзнат свят.

Какви са ползите от докторантурата в настоящата работа?

– По време на докторантура програма, ще мога да развивая изследователските и аналитичните умения. Тези способности биха допринесли към различни работни сфери, където можете да допринеса за вземане на решения, основани на доказателства, и да се справя ефективно със сложни проблеми. От друга страна, придобиването на докторска степен би увеличило шансовете ми за получаване на по-добри възможности за работа или сътрудничество с професионалисти и институции.

Comments are closed here.