Дуална програма с практическа насоченост

calendar 29 октомври, 2023

Стоил Владимиров е бакалавър по ,,Международни отношения“ в Руска академия за национално стопанство и публична администрация, гр. Москва. През 2023 г. завършва съвместната магистърската програма по ,,Международен бизнес с преподаване на английски език“ между катедра УНСС и UNINT (Италия).

Има предишен опит като Expert Collector in Coca Cola Hellenic Italy. В момента е Senior Expert Accountant in Coca Cola Hellenic Italy.

Защо избрахте магистърската дуалната програма по ,,Международен Бизнес с преподаване на английски език“ с университета UNINT в Рим?

– Избрах магистърската дуална програма по ,,Международен бизнес с преподаване на английски език“ с университета UNINT в Рим поради няколко причини. Най-важнa беше възможността да придобия качествени концептуални знания в областта на международния бизнес, които биха били много полезни за моите кариерни амбиции.

Освен това, изглеждаше като страхотна възможност да създам трайни приятелства и да набера първичен опит в Италия. Страната е един от центровете на международния бизнес, и аз го разглеждах като уникална възможност да се потопя в богатата културна и професионална среда.

Съставът на преподаватели беше също важен фактор в моето решение. Професорите, някои от които имаха обширен опит с организации като ООН, Световната банка и МВФ, обещаваха висококачествено образование и богати практически насоки. Особено ценя работата на доц. Паскал Желев, който е истински специалист в областта на международните икономически отношения.

Освен това бях впечатлен от ангажираността на куратора на програмата доц. Светла Бонева. Нейната ангажираност към насърчаването на студентите да са активни и усилията й да създаде подходяща образователна среда бяха очевидни, и аз вярвах, че нейното участие ще допринесе значително за обогатяващото образователно изживяване.

Обобщено, избрах тази програма с университета UNINT в Рим, защото тя предоставя цялостно образователно изживяване, културно опознаване, уважавани преподаватели по програмата, всичко това аз смятах, че ще ми осигури добро образование и здрава основа за бъдещите ми усилия.

С какво обучението ви помага в настоящата работа?

– Моето обучение и образование се оказаха от съществено значение, за да ме подготвят за текущата ми роля в Coca-Cola Italy, особено в отдел „Market to Cash Coca Cola Italy“, където работя всекидневно с италиански колеги. Ето някои умения, които моят бекграунд в УНСС ми даде и се оказаха полезни в настоящата ми позиция:

  1. Езикови умения: Билингвистичния характер на моята магистърска програма, включващ владеенето на английски и италиански, се оказа неизмеримо ценен. Тази езикова компетентност ми позволява да комуникирам ефективно както с международни колеги, така и с италиански партньори.
  2. Разбиране на културата: Моето преживяване в Италия по време на учебната година по ЕРАЗМУС+ ми предостави по-дълбоко разбиране на италианската култура и работния процес. Това културно разбиране улесни гладката работа с италианските ми колеги в Coca-Cola Italy.
  3. Умения за работа в екип: Работата в екип беше ключов аспект на моето образование, аз придобих умение за ефективна колаборация и принос към успешната работа на екипа. Това умение се оказа изключително ценно в моята настояща роля, където работя в междуфункционални екипи за оптимизиране на процесите в отдела „Market to Cash“.
  4. Познание на Excel: Знанието за Excel, придобито по време на обучението ми в УНСС София, се оказа особено полезно в моята ежедневна работа. То ми позволи ефективно да анализирам данни и да създавам доклади, което е от съществено значение за вземане на решения и подобряване на процесите.
  5. Отговорност и управление: Образованието ми в Университета на UNINT в Рим подчерта важността на отговорността и ефективното управление. Тези принципи ми помогнаха да поема проактивна и отговорна роля в отдела „Market to Cash“, гарантирайки гладкия ход на операциите.

Като обобщение, моето обучение ми предостави езикови умения, културно разбирателство, умения за работа в екип, техническа компетентност и здрава основа в областта на отговорността и управлението. Тези умения се оказаха изключително полезни в моята роля в Coca-Cola Italy, където работя с италиански колеги.

Какви качества изгради у вас обучението, които са приложими и полезни в практиката?

– Образованието ми изгради важни качества, които се приложиха в моята текуща практика. Това включва умения за ефективно комуникиране на английски и италиански език, разбиране на италианската култура, способности за работа в екип и умения в областта на технологичния анализ с използване на Excel. Също така, образованието ми подпомогна усвояването на принципи на управление, които съм успешно приложил в работата си в Coca-Cola Italy.

Какво бихте препоръчали на младите хора, които все още се колебаят дали да запишат ,,Международен Бизнес с преподаване на английски“?

– Бих препоръчал на младите хора, които се колебаят дали да запишат магистърска програма по ,,Международен бизнес с преподаване на английски език“, да вземат предвид следните аспекти:

  • Глобални възможности: Такава програма отваря врати за глобални възможности. Международният бизнес е важна и конкурентна област, и владеенето на английски език улеснява комуникацията с клиенти и колеги от цял свят.
  • Културно обогатяване: Образованието в тази област често включва възможности за преживяване и работа в различни културни среди. Това може да бъде изключително обогатяващо и да разшири хоризонтите на младите хора.
  • Кариерен растеж: Магистърската програма предоставя специализирани познания и умения в областта на международния бизнес, които са търсени от много компании. Тя може да допринесе за по-бърз и успешен кариерен растеж.
  • Езикова компетентност: Владеенето на английския език се явява ключово предимство във все по-глобализирания бизнес свят. Този езиков ресурс може да отвори много врати както на национално, така и на международно ниво.

Накратко, магистърска програма може да бъде изключително полезна за бъдещите възможности и кариерен растеж на младите хора, които се интересуват от международния бизнес и културното обогатяване.

Нещо допълнително и интересно, което може да споделите за магистърската програма.

– Това, което е особено интересно по отношение на магистърската програма по ,,Международен бизнес с преподаване на английски език“ в Университета UNINT в Рим, е участието на гост лектори и професори практици. Тези гост-лектори е професори имат реален опит и го предават в аулата, обогатявайки образователния процес за студентите. Тази директна връзка с професионалисти от областта може да бъде много мотивираща и разширяваща мирогледа.

Освен това сътрудничеството между офисите на програмата Еразъм в Университета UNINT в Рим и УНСС в София играе важна роля в облекчаването на международните обменни студентски програми. Тяхната ефективност гарантира безпроблемно преживяване на студентите по време на обучението им зад граница.

Един от най-привлекателните аспекти на програмата е нейната практическа насоченост. Тя надхвърля теорията и включва практически опит, като проекти и реални кейсове за анализ. Този подход не само дава на студентите здрава теоретична основа, но ги подготвя и за реалните предизвикателства, пред които ще се изправят в сферата на международния бизнес. Комбинацията от теоретични познания и практически опит подобрява общото качество и актуалност на програмата за студентите.

Накратко, магистърската програма по ,,Международен бизнес“ с Университета UNINT в Рим предоставя комплексно образователно изживяване.

Comments are closed here.