ИЗКУСТВОТО НА B2B МАРКЕТИНГА

calendar 16 август, 2022

Създаването на B2B маркетингова стратегия може да се окаже сериозно предизвикателство, което се различава от B2C маркетинга в много аспекти. Такъв е примерът с маркетинговото позициониране в сферата на строителството, което е силно специфично. На българския пазар, който не се характеризира с голям мащаб, е изключително важно не просто да си запознат с конкуренцията и профила на аудиторията, а буквално да познаваш всички важни хора и компании, които имат пряко участие в реализирането на даден проект – инвеститор, архитект, подизпълнител и т.н.

За тази специфика разказва Александра Гуджукова, която завършва бакалавър по Международни икономически отношения през 2014г. в УНСС и специализира магистратура по Маркетинг със специализация Рекламен мениджмънт през 2016г. в УНСС.

По време на обучението си Алекс проявява силен интерес към дисциплините, свързани с фирмено управление и маркетинг. Още тогава започва работа в сферата на B2C, а впоследствие в B2B маркетинга, участвайки пряко в планирането, реализирането и контролирането на актуални маркетинг кампании. Неслучайно избира магистърската програма на УНСС Маркетинг със специализация Рекламен мениджмънт, за да може да надгради и развие знанията и уменията си за създаване и управление на дигитално съдържание, придобити в бакалавърската ми степен.

От 2019 година работи като Маркетинг мениджър в Алукьонигщал ЕООД. Фирмата е дъщерна на австрийската Alukönigstahl GmbH и е доставчик на висококачествени системни решения от алуминий, стомана и PVC за остъкляване на прозорци, врати, фасадни и покривни конструкции, както и на компоненти за изпълнение на съвременна, енергийно ефективна архитектура. Повече от 60 години компанията е партньор с SCHUCO, световния лидер на пазара на алуминиеви и пластмасови профилни системи, и Jansen, специалист по стоманени профилни системи. Динамично променящото се продуктово портфолио задължава Алукьонигщал ЕООД непрекъснато да инвестира в качественото обучение на служителите, което я превръща в надежден и компетентен партньор на своите клиенти – инвеститори, архитекти и фирми за изработка и монтаж на дограма.

За разлика от B2C маркетинга, където клиентите взимат решение за покупка емоционално и рядко е необходимо да се консултират със специалист преди да го направят, при B2B маркетинга изборите са доста по-прагматични и добре премислени.

Работата на Алекс като маркетинг мениджър в Алукьонигщал ЕООД е предизвикателство, защото се изисква да съумява да балансира между тенденциите и иновациите, които се налагат на пазара, и заложените корпоративни маркетинг и бизнес цели. Умението да анализира пазарната ситуация, да идентифицира нуждите на потребителите, да ангажира аудиторията с актуално, атрактивно представено и полезно съдържание, което да й помогне при взимане на решение за покупка – това е малка част от предизвикателствата, които включва дейността на Маркетинг мениджър.

Снимка от церемонията по връчване на наградите Сграда на годината2021

Обучението по специалност МИО в УНСС предоставя необятни възможности за реализация в различни сфери на икономическия живот. Гарант за това е екипът от реномирани  и опитни преподаватели, придобитият широк диапазон от знания и умения по различни дисциплини, богатите възможности за международен студентски обмен, както и средата от интелигентни и бизнес ориентирани колеги студенти.

Обучението по специалност МИО  ѝ  е помогнало в придобиването на важни знания, свързани с икономиката и финансите, както и с прогнозирането и планирането на маркетинг и бизнес активности, необходими за работата в Алукьонигщал ЕООД. Благодарение на предоставената възможност да вземе участие в студентски обмен по програма Еразъм в Австрия, успява да доразвие владението на два чужди езика: немски и английски, които в момента практикува в комуникацията си с колегите от другите държави.

Алекс споделя, че аналитичното мислене, емоционална интелигентност, способност за multitasking, работа в екип, комуникационни умения са сред качествата, които обучението по МИО е изградило в нея.

Comments are closed here.