Историята на Георгий от Казахстан

calendar 6 декември, 2022

Катедра ,,МИО и бизнес” има установени традиции в обучението на кадри не само от страната, но и от чужбина. Такъв пример е Георгий Кравченко от Казахстан, който през 2010-та година избира да дойде в България и да учи бакалавър по специалност МИО към УНСС.

Днес Георгий живее и се развива в Казахстан, като успешно прилага наученото от обучението си по МИО.

– Георгий, защо избрахте да учите в България и в частност специалността МИО в УНСС?

– Дълги години Казахстан и България имат споразумение в сферата на образованието. През 2010 година България разпредели 4 квоти по специалностите История, Програмно обезпечение, Връзки с обществеността и МИО. Без съмнения, бях избрал икономическата специалност, тъй като изглеждаше ми най-перспективна.

– Кое беше най-голямото предизвикателство по време на следването?

– Разбира се, преди да дойда да уча в България, не съм знаел български език на достатъчно добро ниво. Това ми беше най-първото и вероятно най-голямо предизвикателство. Паралелно трябваше да уча български и предметите, които се преподават на български. През 3 и 4 курс вече учех испански, който се преподаваше от българи, а това също не бе лесно. Въпреки всичко, това със сигурност се отрази положително върху мен и моето бъдеще от гледна точка на стресоустойчивостта и умението да намирам решения в трудни ситуации.

– Какъв професионален опит имате?

– След завършването на висше образование няколко месеца съм работил в Българо-казахстански културно-икономически съюз, след това – в Hyundai Heavy Industries Bulgaria. Работата в HHIB ми даде безценен опит.

– С какво се занимавате в момента?

– В момента съм ръководител на транспортна компания Modern Silk Road в Казахстан, гр. Алмати. В същото време, от 2021 година съм член на Обществения Съвет на Министерството на търговията и интеграцията. Компанията ми е основана през 2015 година и в момента има оборот над 200 000$ на година. Предоставяме транспортни услуги на местните едри търговски мрежи, производителите на хранителни стоки и износителите за външните пазари. През 2019 година подготвихме и изпратихме в Китай първата в история партида на казахстанско телешко месо. Основно работим със съседните държави, обаче понякога извозваме стоките и по-далеч. Преди няколко месеца изпратихме партида ориз от Казахстан в САЩ. Трябва да отбележа, че понякога ми се случва да използвам наученият български език. Като например, по време на транспортиране на стоката от Италия в Казахстан съм контактувал с италиански мениджър от български произход. Тези примери са няколко. Това означава, че българският език наистина е на международното ниво.

– До каква степен успявате да приложите наученото по време на бакалавър МИО в настоящата Ви работа в Казахстан?

– Преди всичко, трябва да отбележа конкурентната среда по време на обучението. Забелязах, че колегите, с които съм учил в потока и в групата, се стремиха да показват максимално успешни резултати в обучението си. За мен резултатите на някои колеги са били изненадващо много добри. Това, разбира се, води до мотивирането на останалите. По тази причина и аз се стремих да показвам добри резултати, гледайки и взимайки пример от другите колеги. Имах уникална възможност да уча заедно с най-силните студенти от цяла България. В днешната ми работа най-полезните предмети от обучението са били Международни Бизнес Операции, Международна търговия, Маркетинг, Конюнктура и прогнозиране на международните пазари. Толкова са полезни, че понякога имам желание да дойда пак в България за да изкарам тези и други предмети отново за да науча това, което съм изпуснал.

На 02.12.2022г. Георгий взе участие в Конвент ,,Светът на търговията“, която се организира от Exim Expo и се проведе в Казахстан.

Снимка: Exim Expo

Конвент ,,Светът на търговията“ или още ,,Конгрес на ритейлърите“ се провежда 2 пъти на година в Казахстан и съседните страни. В конвента вземат участие от една страна едри търговски мрежи от Казахстан, Русия, Азербайджан, Грузия, Беларус, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан и от друга – производители на стоките от посочените страни. Целта е да се установят B2B контакти за последващата реализация на стоките в ритейлърските мрежи. Тази година участие взеха представители от Италия, Иран и Германия.

По време на конвента се проведе дискусионна платформа на различни теми. Ролята на Герогий е да представи обзор на логистиката между посочените страни, нейното развитие, актуални проблеми и бариери.

Снимка: Exim Expo

Comments are closed here.