Какво е да си част от групата на ,,Победителите”?

calendar 3 август, 2022

Изкачването на професионалната стълбичка обикновено е свързано не само с трудности, но и с периоди от време, които често биват не толкова кратки.

Мария Ранчинска е пример за млад човек, който показва, че ако бъдеш последователен и фокусиран, професионалният успех не се забавя.

Тя завършва специалност МИО през 2020 и е един от най-старателните студенти. Има опит като Финансов консултант и Мениджър продажби във финансовия и застрахователния сектор.

Една година след завършването на бакалавърската си степен и само на 24 години, Мария вече е Регионален мениджър в компания „Уиннърс грууп“ ЕООД.

                     

За нея тази работа е предизвикателство, защото е част от екип, който не е обвързан с таргети, работно време или позиция в компанията. Нейната задача е да съумее да обучи, мотивира и задържи екипа активен и разрастващ се.

Споделя, че обучението по специалност МИО ѝ е помогнало най-вече с основни познания за функционирането на финансовите пазари, националните икономики и различни финансови инструменти, част от които се предлагат от „Уиннърс грууп”.

Казва, че самият процес на обучение по специалността предразполага към икономически насочено мислене и изказ. За Мария е важно да вижда къде и как може да приложи наученото. В тази връзка, като много ценен отчита споделения опит от страна на преподавателите, повечето от които работят и прилагат на практика знанията си. Смята, че специалност МИО възпитава в студентите управленски качества и предприемаческо мислене.

Призовавам всички, които четат това да се замислят за многото възможности, които предлага специалност МИО. Стъпвайте смело и се гордейте с образованието си от катедра ,,МИО и бизнес”!

Според личните ѝ наблюдения МИО спомага за работа не само в държавни институции и учреждения, което е широко известно сред завършващите или завършилите специалността. Напротив, студент, завършил МИО, може много успешно да развие свой собствен бизнес, да участва в международната търговия, да работи за международни компании, както в страната, така и извън нея.

Мария казва, че специалност МИО е много добре приета в обществото и спомага за създаването на елитни кадри.

Comments are closed here.