Кариера във Flanders Investment & Trade

calendar 25 ноември, 2023

През март месец 2023 г. беше подписано тристранно споразумение за стажантска програма между Фламандската правителствена агенция за експорт и инвестиции Flanders Investment & Trade, катедра ,,МИО и бизнес“ и студенти от специалност ,,Международни икономически отношения“.

Flanders Investment & Trade бе представена от Величка Терзиева, която е успешно реализирал се възпитаник на катедра ,,МИО и бизнес“ към УНСС. Тя завършва бакалавърската си степен по ,,Международни икономически отношения“ през 2011г. Специализира ,,Бизнес администрация“ през 2012 г. в IAE Nantes, Франция. Величка има опит в създаването, развитието и ръководенето на бизнес като основател и управител на консултантска компания с дейност в България и Румъния. 

От 2 години работи като ръководител на офиса на Фламандската правителствена агенция за експорт и инвестиции Flanders Investment & Trade в София – търговски офис на Фландрия под шапката на Посолството на Кралство Белгия в България.

Тази работа е предизвикателство, защото в самото си начало включва разкриването и стартирането на операциите на първия самостоятелен търговски офис на Фландрия в България. Работата е предизвикателна и по същество, поради изключително динамичния си характер и разнородността на задачи и проекти, които включва, както и поради интензивната комуникация с множество заинтересовани страни. Тези характеристики от друга страна, правят работата вълнуваща и обогатяваща.

Подписване на споразумението между FIT, катедра ,,МИО и бизнес“ и студенти от специалност ,,Международни икономически отношения“

– Г-жо Терзиева, Вие сте възпитаник на специалност ,,МИО“. Какви качества изгради у вас специалността, които прилагате в настоящата си работа?

Интердисциплинарността на обучението по специалност МИО е от ключова важност и предпоставка за успешното навигиране в динамична професионална среда. За себе си смятам, че обучението по специалност МИО е допринесло съществено в развитието на аналитично  и критично мислене, на любопитство, на адаптивност, на конкурентност.  Важно е да се спомене и пълноценната среда на обучаващите се по специалността. Винаги съм оценявала чудесните взаимоотношения и мрежа от качествени в личностен и професионален порядък колеги. Специалност МИО винаги се е отличавала с висока реализация на своите възпитаници и това не е случайност.

– През изминалата учебна година катедра ,,МИО и бизнес“ и Агенцията за търговия и инвестиции на Фландрия проведоха съвместна стажантска инициатива, в която се включиха трима студенти от специалност ,,МИО“? Какви са преките ви впечатления от възпитаниците на катедрата?

Моите впечатления и от трите студентки, които се включиха в нашата съвместна стажантска инициатива, са изцяло положителни. И трите колежки демонстрираха ангажираност, добри аналитични, дигитални и комуникационни умения, както и проактивност, желание да се включат и допринесат за изпълнението на реални задачи и проекти, сред които неизчерпателно: изготвяне на проучвания, анализи, консултации по запитвания от фламандски компании относно контрагенти; условия за правене на бизнес и регулации в България; подготовка и провеждане на бизнес събития, изготвяне на секторни анализи и др. С всяка от колежките работихме в тандем, в реална професионална среда и вярвам постигнахме положителни резултати за всяка от страните.

Величка Терзиева: ,,Като бивш възпитаник на специалност „МИО“, съм горда и щастлива да бъда ментор и колега на студенти, които демонстрират високите етични и професионални стандарти, традиционно присъщи на нашата специалност.

– Какви са предимствата, които имат студентите от ,,МИО“ що се касае до стаж в Агенцията за търговия и инвестиции на Фландрия?

Стаж в търговско-икономическото представителство на Фландрия, Белгия в България позволява на студентите от ,,МИО“ да приложат на практика в реални процеси с реални резултати и реална обратна връзка от компаниите голяма и многообразна част от знанията и уменията, които са придобили по време на своето следване, а дори и да разберат защо и как тези знания са важни и каква добавена стойност носят. Те имат подготовка относно методи за и провеждане на пазарно проучване, анализ на данни и информация, бизнес комуникация с разнородни заинтересовани страни и в международна среда, смели са що се отнася до непознати теми и въпроси, имат амбиция и увереност, но и ухо за обратна връзка и надграждане.

– Какво може да споделите за всеки от стажантите?

Лилия Гушкова бе активно въвлечена в планирането и изпълнението на търговска мисия с бизнес делегация от 15 компании. Звезделина Димитрова, освен работа по реални търговски запитвания и консултации за белгийски компании, активно участва в изготвяне на секторен анализ на ВЕИ пазара, който Агенцията публикува в Белгия. Дария Миткова в момента съдейства по търговски запитвания и успоредно проучва предприемаческата/ стартъп екосистема в България, върху която информация ще стъпим, за да планираме целево събитие следващата година.

Вижте какво споделят стажантите за стажантската програма на Flanders Investment and Trade:

Звезделина Димитрова (в ляво), Дария Миткова (в дясно)

Звезделина Димитрова:

– Стажът ти дава възможност да се запознаеш от близо с белгийския пазар, с най – силно развитите им отрасли, в каква посока се развива икономика им. Интересното е, че работиш едновременно с белгийски и български компания, помагайки за бъдещо  сътрудничество между тях. За мен лично беше много удобно, че може да се работи хибридно – в офиса или от вкъщи. За студенти това е доста голям бонус.

Дария Миткова:

– Работата в правителствената агенция “Flanders Investment and Trade” е доста динамична. Включва разнообразни задачи по реални кейсове свързани с белгийски компании. Случаите, по които работим, са много разнородни, което развива уменията ни за работа с всички сектори на икономиката. Правим финансови проверки, работим с различни инструменти за пазарни показатели. Величка Терзиева винаги е насреща при всякакви възникнали въпроси и дава обратна връзка са свършената от мен работа. Досега имаме вече няколко оценки от белгийски фирми, които са оценили работата ни – 5 от 5 оценка.

Лилия Гушкова

Лилия Гушкова:
– По време на стажа си във Flanders Investment & Trade придобих ценни знания за дейността на такъв тип организации, целящи развитието на международния бизнес. Научих се да правя пазарни проучвания и анализи, както и проучвания за възможностите на конкретни стопански субекти. Имах възможността да комуникирам с представители на бизнеса и на дипломатическите мисии. За мен този първи професионален опит беше изключително полезен и съм много благодарна на Величка Терзиева за знанията, съветите и подкрепата през цялото време.

Comments are closed here.