МИО е целият спектър на международния бизнес

calendar 30 март, 2024

Явор Бачев завършва бакалавър по ,,Международни икономически отношения“ през 2016 г. в УНСС. Специализира „Рекламен мениджмънт“ през 2019 г. отново в УНСС

– Какъв професионален опит имате?

От 12 години се развивам в туризма и хотелиерството. Стартирах кариерата си като аниматор през 2012 година в най-голямата българска компания за хотелска анимация, като минах през различни позиции в два хотела с български инвеститори, но опериращи под международни брандове. Паралелно с работата стартирах и образованието си в УНСС. Част от магистратурата прекарах по програма Еразъм в Universitat Oberta de Catalunya в Барселона. През 2018 започнах работа в търговския отдел на една от най-големите и авторитетни компании за управление на активи в България, специализирана в управлението и развитието на туристическа дейност, хотелиерство, недвижими имоти и инфраструктурни проекти. Там започнах да се занимавам и сериозно с маркетинг. Към онзи момент компанията управляваше 9 четири и пет-звездни хотели в България и летните и зимни съоръжения на един от големите планински курорти в страната.
След това прекарах близо година като доброволец към НПО организации във Валенсия, Испания по програма European Solidarity Corps на Европейската комисия, а в края на 2021 станах част от екипа на Grand Hotel Millennium Sofia.  

– Каква длъжност заемате към момента?

В момента заемам позицията Мениджър Бранд и комуникации на Sofia Hotels Management – управляващата компания на два от най-успешните петзвездни хотела в столицата – Grand Hotel Millennium Sofia и Grand Hotel Sofia, както и на петзвездния Kings’ Valley Medical & Spa Hotel до гр. Казанлък.

– Защо тази работа е предизвикателство?

Най-отличителната черта на бранша е динамиката му. Всеки ден в хотелиерството е различен и носи своите предизвикателства. Работим в мултикултурна среда с гости от цял свят и в ежедневието си съумяваме да се справяме с разнородни казуси от всякакво естество.
Разнообразието от предизвикателства и работата на бързи обороти не са за всеки, но с времето се превръщат по-скоро в позитив, отколкото негатив.

– По какъв начин обучението по специалност „МИО“ ви помага в настоящата работа?  

Обучението по специалност МИО ми даде широката основа от познания, върху които да надграждам с опита от практиката. МИО обхваща целият спектър на международния бизнес и ми позволи да избера най-подходящия път за развитие за мен. По време на обучението срещнах специалисти от различни сектори, лидери на големи български и международни компании, хора от бизнеса, от които можех да черпя знания и опит и да видя, че успехите в кариерата се случват със старание в работата и постоянство в ученето дори и след края на академичния път.

– Какви качества, които обучението по МИО е изградило във вас, са най-приложими и полезни в практиката?

Най-ценните качества, което усвоих по време на обучението си в УНСС са способността за обработване и селектиране на информация и интердисциплинарния подход при разрешаването на проблеми в практиката, използвайки знания от различни области на икономиката.

– Нещо допълнително интересно, което може да споделите. Например, наблюдения кое е отличително в специалността?

Специалността ,,Международни икономически отношения“ предоставя ценни знания и умения, които са приложими в реалния свят на икономиката и международния бизнес. Може би най-отличителната черта на специалността е, че учи студентите да излязат от рамките на познатото, да погледнат на света глобално и да усвоят онова, от което имат нужда, за да следват кариерния път, който са избрали.

Comments are closed here.