МИО и УМП са тясно свързани

calendar 7 август, 2023

УНСС е изборът на Елена Петрова за нейния академичен път. Придобива бакалавърска степен по „Международни икономически отношения”, а за магистратура избира специалността „Управление на международни проекти“, която завършва през 2023 г.

– Защо избрахте магистратура към катедра ,,МИО и бизнес”?

Избрах магистратура към катедрата „МИО и бизнес“, защото тя предлага разнообразие от специалности с международна насоченост. Още в бакалавърската си степен на обучение имах интерес към международната икономика и по-точно към международните проекти.

– Каква е темата на магистърската Ви теза и мотивацията да се спрете на нея?

Темата на магистърската теза е: „Специфика на управлението на комуникациите в иновационни проекти по примера на проект за нови пътища за производство на зелен водород“. Избрах тази тема, защото комуникациите са един от основните и най-важни фактори при успешното реализиране на проекти. Темата е обвързана и със зелените иновационни проекти. Целта е насърчаването към зелени иновации, които се отличават с финансова устойчивост и носят икономическа полза за обществото.

– Как магистратурата надгради вашата бакалавърска степен?

Фокусът на специалността „Управление на международни проекти“ (УМП) е върху изучаването и прилагането на методи и стратегии, които осигуряват ефективното управление на проекти, изпълнявани в международна среда. Бакалавърската програма „Международни икономически отношения“ играе роля във финансирането на проекти. Международните икономически отношения и управлението на международни проекти са тясно свързани, както в икономически така и в политически аспект.

–  С какво смятате, че магистратурата към катедра ,,МИО и бизнес” ще ви помогне в професионалната реализация и кариерно развитие? – Смятам, че магистратурата ще ми даде необходимите знания за реализиране и ефективно управление на международни проекти. Към момента работата ми е свързана с европейски проекти и финансови инструменти и магистърската програма би допринесла за успешна професионална реализация и кариерно развитие.

 

Comments are closed here.