МИО сбъдва мечтата за отворени граници

calendar 4 април, 2024

Младен Ламбев завършва бакалавърска степен по „Международни икономически отношения“ през 2005 г. в УНСС, след което специализира „Управление на международни проекти“ през 2008 г. в УНСС. През 2016 г. придобива докторат по икономика в научна специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Темата н дисертационния труд е „Проблеми на данъчното облагане на финансовите трансакции“.

– Какъв професионален опит имате?

В тези вече близо 20 години съм се занимавал с различни, бих казал, доста интересни начинания. Ръководил съм офис на американска фирма за недвижими имоти в София, бил съм част от звеното за работа по европейски проекти в Международната дирекция на БДЖ, както и мениджър продажби във фирми, заети в сферата на международната търговия. Немалка част от професионалния ми път премина в Народното събрание на Република България. Между 2010 и 2016 г. заемах позицията „главен експертен сътрудник“ в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. От 2012 до 2014 г. бях асистент на един от българските членове на Европейския парламент. През есента на 2016 г. бях назначен от Председателя на Народното събрание за Координатор на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Това бе исторически момент за страната – първото ни европейско председателство (1 януари – 30 юни 2018 г.). Изключително горд съм, че ми бе гласувано доверието да отговарям за Парламентарното измерение (вж. повече на: parleu2018bg.bg). С моя прекрасен и сплотен екип на специализираното звено, което ръководех, станахме част от това уникално 6-месечно изживяване, довело в страната ни над 20 000 делегати от над 40 държави. От 2019 до 2022 г., работех като мениджър проекти към консултантската фирма “Inno Advisers”, част от групата на “COMAC Investments”. Не на последно място, доста пъти имал съм честта и удоволствието да гостувам в УНСС, като хоноруван асистент в катедра „МИО и бизнес“.

– Каква длъжност заемате към момента?

От 2022 г. до момента съм мениджър проекти на Фондация Българска Памет, като във фокуса на работата ми попада кандидатстването, изпълнението, отчитането и цялостното управление на проекти, съ-финансирани от Европейския съюз. Тези проекти са насочени основно към млади хора от историческата диаспора на България, в които фондацията на д-р Милен Врабевски – един истински съвременен будител, инвестира вече близо 20 години.

– Защо тази работа е предизвикателство?

За мен работата във Фондация Българска Памет е преди всичко споделена кауза. Удовлетворението от смислените инициативи в полза на българското общество далеч надхвърля материалните облаги или други придобивки, които човек търси в кариерното си развитие. Давам си сметка, че когато аз бях в ролята на младежите, с които сега изпълняваме проектите, такива възможности за образователно и личностно развитие не съществуваха – страната ни бе далеч от членството в ЕС, а предвид тежката икономическа ситуация през 90-те години, пътуванията в чужбина бяха екзотика. Образователните семинари, които осъществяваме с младежи от България, Р. С. Македония, Сърбия, Молдова, Албания, Украйна и др. дават на участниците в тях нов поглед към света в един важен за тях житейски период: прехода от средно към висше образование и от образователната система – към пазара на труда.

– По какъв начин обучението по специалност „МИО“ ви помага в настоящата работа?  

Специалност „МИО“ ми даде стабилна теоретическа основа и широкоспектърна подготовка в сферата на икономикса, международния бизнес, финансите, маркетинга. Всъщност тя ми е помагала не само в настоящата, а и в предишните ми работи, тъй като съм търсил реализация по специалността още като студент. Невинаги ми е било лесно да намирам такава през годините, но не съм се отказвал и не съм правил особени  компромиси в това отношение – международната среда е била сред задължителните ми изисквания, каквото и да съм работил.

– Какви качества, които обучението по МИО е изградило във вас, са най-приложими и полезни в практиката?

Често се шегувам, че „между теорията и практиката няма разлика, но на практика не е така“. А сега сериозно: обучението по „МИО“ ми вдъхна енергията и самочувствието да потърся кариерно развитие с международна насоченост – нещо много атрактивно за моето поколение, мечтаещо за отворени граници и за обединена Европа, в която България заема достойното си място.

– Нещо допълнително интересно, което може да споделите? Например, наблюдения кое е отличително в специалността?

Специалност „МИО“ в УНСС винаги е била еталон за качество в българското висше образование. Много съм щастлив, че навремето, когато трябваше да избера между двете си първи желания: „МИО“ в УНСС и „Туризъм“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, не се колебах дълго и взех вярното решение. И ето как днес, 24 години по-късно, това решение стана повод за интервюто ми с Вас.

Comments are closed here.