Отличникът на МИО, випуск 2014

calendar 10 август, 2022

Представяме ви отличникът на випуск 2014, бакалавър МИО – Божидар Иванов. Въпреки че е  приет да следва в Германия, Божидар избира да продължи образованието си отново в УНСС със специалност МИО като магистър. Магистърската програма също завършва с отличие.

Божидар има опит в сферата на финансите и управлението на трансгранични проекти в международната IT компания Атос. Божидар е бил Финансов контрольор за 4 глобални функции, което му е позволило да работи с колеги в повече от 10 страни на 4 различни континента. След това става Старши финансов контрольор за Германия, подпомагайки директно Финансовия директор. Задачата му е да анализира и подготвя бюджета за всички разходи и междуфирмени трансфери след оперативната печалба.

Към днешна дата Божидар заема позицията Мениджър проекти в Атос и се занимава с проекти, имащи за цел цялостното подобрение на оперативната печалба на ниво ключови клиенти, както и други инициативи, целящи постигането на operational excellence. Негов пряк ръководител е Старши Вицепрезидент на компанията.

                                                                                         

Преди няколко години Божидар започна престижна международна квалификация по финанси и счетоводство. След успешното полагане на 13 изпита, всеки от които с обем над 1000 страници на различните материали, е приет за член на гилдията. Получава няколко награди за високи постижения по време на обучението си. През месец юли 2022г. дипломата му е връчена на официална церемония с още близо 30 студенти, които успешно са преминали обучението от септември 2019г. насам.

Основното предимство на гилдията, в която Божидар вече членува е, че всеки е задължен ежегодно да доказва актуалността на знанията си. Това гарантира високата квалификация на всеки един член. От друга страна, участието в подобна гилдия е гарант както за теоретичната подготовка, така и за практическата. Без доказване на определени практически умения не може да придобиеш членство. Не на последно място,  да си част от гилдията е огромно предимство при кандидатстване за работа и по-висока позицията.

През 2021 година Божидар получава награда на Изпълнителния директор през юли и е отличен като служител с най-голям принос за шестмесечието.

Божидар казва, че обучението му в специалност МИО му е помогнало да изгради различни умения. Сред най-важните са да приоритизира задачите си, както и да комбинира информация от различни източници, за да достигне до логични изводи и заключения.

Все още си спомня предизвикателствата на курсовите работи при доц. Елка Мичева и доц. Васил Петков. Признава, че данните е откривал трудно, но в крайна сметка именно това му помага да изгради у себе си умението да анализира и работи с числа. Споделя също, че знанията за различните култури от часовете по Международен бизнес са по-скоро валидни, а не просто теоретична постановка. До този извод стига след като работи с колеги от Китай, Европа и Северна Америка.

Към бъдещите студенти бих казал, че са избрали правилната специалност. Владеенето на два чужди езика в комбинация с широкия диапазон от знания по бизнес и финанси несъмнено ще им даде възможност да намерят престижна и добре платена работа както в частния, така и в държавния сектор.   

Ще продължим да следим професионалното развитие на Божидар и му пожелаваме още много успехи!

Comments are closed here.