Финансите са нейната страст

calendar 15 май, 2023

Слава Савова завършва бакалавър по „Международни икономически отношения“ през 2021 г. в УНСС. Специализира „Бизнес анализи и проекти“ през 2022 г., отново в УНСС.

Слава има опит в сферата на счетоводството, одита и финансите. Докато учи бакалавърската си степен, работи като Research Analyst  за i5Invest. Когато завършва, отново се насочва в сферата на финансите и счетоводството, като започва да осчетоводява за компании на капиталовия пазар, боравещи с различни финансови инструменти .

От юли 2022 година работи като Младши финанов специалист в Пейсейф България. Тази работа е предизвикателство, защото я кара постоянно да доразвива икономическата си култура и я запознава с борсови месечни приключвателни процеси.

Споделя, че обучението по специалност МИО ѝ е дало солидни знания за заобикалящия я финансов свят и е било основа  за успешна кариерна адаптация.  Проектите по дисциплините ,,Конюнктура и прогнозиране на международните пазари“, ,,Международен финансов мениджмънт“, както и ,,Международни финанси“ са и помогнали да умее да имплементира получените знания и да е подготвена за работния процес.

Прекараното време в катедрата и е помогнало не само за развитието на работни умения, а и на така наречените soft skills. Анализирането на голямо количество бизнес данни, запознаването и попълването на документация за експорт на стоки в трети страни, както и изчисляването на финансови показатели и достъпът до програмен софтуер за анализ на данни, са изградили у нея нужни и полезни професионални качества. Смята, че преподавателите в катедрата често ангажират студентите с групови здания, за да помогнат да се изградят личностни качества, които тя е придобила там, като умения за работа в екип, медиаторство и презентационни умения.

За мен най-хубавата част от катедрата е именно персоналното отношение и подходът на преподавателите, които се стремят на достъпен език да предоставят информацията по своята дисциплина и да накарат студентите да вникнат в нея и наистина да я разберат чрез различни забавни проекти и казуси.

В момента изучава методологията на Lean Six Sigma за проджект мениджмънт, която е добро продължение на магистърската и степен. Готви се да се сертифицира и скоро ще представи проект за придобиване на втория колан от методологията. Щастлива е да бъде в интернационалното семейство на Пейсейф България, където е имала възможността да получи менторство от доказани професионалисти и редица възможности за допълнителни квалификации. Смята, че компанията е чудесно място за започване на кариерно развитие.

Comments are closed here.