УМП отговоря на нуждите на глобализирания свят

calendar 8 юли, 2024

Микаел Микаелян има бакалавърска степен по „Печатни комуникации“ от УниБИТ, която придобива през 2022 година. В последствие записва магистратура по ,,Управление на международни проекти“ в УНСС.

– Защо записахте магистратура по ,,Управление на международни проекти“  в УНСС?

– Когато се реших да запиша магистратура по „Управление на международни проекти“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), направих това с ясното убеждение, че този избор ще ми предостави уникални възможности за професионално и личностно развитие. Магистратурата по „Управление на международни проекти“ е специално създадена да отговори на нуждите на глобализирания свят. Програмата предлага задълбочени познания и практически умения в управлението на проекти, които се реализират в международен контекст. Това е изключително важно в днешно време, когато компаниите и организациите оперират на глобалния пазар.

– Каква е темата на дипломната ви работа?

– Темата на дипломната ми работа е „Оценка на алтернативи за справяне с риска в инфраструктурен проект на районна община“ с научен ръководител проф. д-р Цветан Цветков. Избрах тази тема, защото е  актуална и първостепенна за райноните общини, които ежедневно се стремят да предоставят качествени услуги на своите граждани въпреки ограниченията и предизвикателствата, пред които са изправени. Както самия аз работя в районна община.

– Как магистратурата надгради вашата бакалавърска степен?

– Магистратурата по „Управление на международни проекти“ в УНСС надгради бакалавърската ми степен по „Печатни комуникации“, като разшири и задълбочи моите знания и умения. Тя ми предостави нови професионални компетенции, които са от съществено значение за успешната реализация в областта на управлението на проекти и други свързани професионални направления.

– Какви професионални компетенции придобихте?

– По време на магистратурата по „Управление на международни проекти“ в УНСС придобих редица професионални компетенции, които са от съществено значение за успешната кариера в управлението на проекти и други свързани области.

– Как оценявате нивото на преподаване?

– Оценявам нивото на преподаване в магистратурата по „Управление на международни проекти“ в УНСС като изключително високо, защото преподавателският състав включва високо квалифицирани професионалисти с богат опит както в академичната сфера, така и в реалната практика. Много от тях са участвали в международни проекти, което им позволява да предадат на студентите си актуални и практически приложими знания. Учебната програма е постоянно актуализирана, за да отразява най-новите тенденции и изследвания в областта на управлението на проекти. Това гарантира, че студентите получават най-актуалната информация и методологии.

– Бихте ли препоръчали магистратурата и защо?

– Разбира се. С огромно удоволствие бих препоръчал магистратурата по „Управление на международни проекти“ в УНСС. Магистратурата предоставя уникална възможност за специализация в една от най-търсените и актуални области на съвременния професионален свят – управлението на проекти. Програмата предлага задълбочени знания и практически умения, които са от съществено значение за успешното планиране, изпълнение и контрол на проекти от всякакъв мащаб.

Comments are closed here.