Молба за членство по образец

Тази страница е за тези който не могат да използат онлайн регистрационната форма.
Предлагаме следните две опции: да се отпечата и изпрати всичко до нашият офис, или да се сканира всичко и изпрати на емейл.

Стъпки за приключване на регистрацията с изпращане на всичко до офиса ни:

 1. Свалете съответният образец
 2. Попълнете празните полета с вашите данни
 3. Платете вашата годишна членска такса по банков път
 4. Направете копие на платежният документ
 5. Отпечатайте и изпратете попълнената форма до нашия офис

Стъпки за приключване на регистрацията като се изпрати всичко до нашия е-мейл:

 1. Свалете съответният образец
 2. Попълнете празните полета с вашите данни
 3. Платете вашата годишна членска такса по банков път
 4. Сканирайте платежният документ
 5. Изпратете попълненият образец и банковият документ до нашия емейл

Банкови данни на асоциацията

За да получите достъп до вашият членски профил в сайта е необходимо да заплатите членска таска спрямо вашият избор на членство:
Получател: Сдружение „Алимни асоциация на специалността МИО“
Банка: Райфайзен Банк
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG11 RZBB 91 5510 3618 1907

Годишни членски такси

 • за юридически лица: 500 лв.
 • за физически лица: 50 лв.

Образци на молба за членство

Формуляр за членсто за юридически лица [образец]

Формуляр за членство за физически лица [образец]