40 години от създаването на факултет „Международна икономика и политика”

calendar 5 October, 2015

С тържествено събрание в аула „Максима” бе отбелязан 40-годишният юбилей на факултет „Международна икономика и политика”. На събитието присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС “магистър”, дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Данаил Данаилов, ректор на УНСС от 1980 г. до 1987 г., проф. д.ик.н. Лилия Каракашева, първият декан на факултета, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет “Международна икономика и политика”, преподаватели, студенти, гости.

Проф. Генов открива тържественото събрание. Вдясно: проф. Каракашева, министър Павлова, проф. Статев

Проф. Генов представи историята на факултета от създаването му до днес, акцентирайки върху постигнатите успехи. За изминалите четири десетилетия във факултета са обучени повече от 10 хиляди студенти и над 200 докторанти. 22 са професорите и 27 доцентите. Деканът изтъкна, че факултетът има добър международен рейтинг. Наши випускници работят успешно на четири континента, около стотина са в международни организации, посочи проф. Генов. Той отбеляза също, че възпитаници на факултета имат съществен принос за промените и управлението в страната. Известни сме най-вече с успехите на наши студенти в областта на фирменото управление и  мениджмънта на много от успелите корпорации в България, добави още той. Проф. Генов благодари на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев за съдействието и подкрепата на факултета.

В аула „Максима“

Висока чест е за мен от името на академичното ръководство на УНСС и лично от мое име да ви поздравя по случай 40-ия рожден ден на факултет „Международна икономика и политика“, изтъкна в приветствието си ректорът. Създаден през 1995 г. като правоприемник на основания през 1975 г. факултет „Международни икономически отношения“, днес факултетът е утвърдена и авторитетна академична структура с четири катедри: „Международни икономически отношения и бизнес“ – първото специализирано звено в България за подготовка на кадри за външната търговия; катедра „Международни отношения“ – първото специализирано звено в страната за подготовка на кадри за българската политика и дипломация; катедра „Политология“ – първото специализирано звено в УНСС и второто в страната за подготовка на кадри за публичната администрация и неправителствения сектор, и катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, посочи проф. Статев.

Ректорът изтъкна, че през изминалите четири десетилетия факултетът достойно пази и развива академичните традиции като наследник на един от трите факултета – Дипломатическо-консулския на предшественика на УНСС – Свободния университет за политически и стопански науки, на духа на първооснователите и на техните идеи, свързани с получаването на фундаментални знания и умения, чуждоезиковото обучение и др. Проф. Статев благодари на преподавателите за високия професионализъм, за обичта към студентите и университета, за самовзискателността и постоянния стремеж към повишаване качеството на учебната и научноизследователската работа. Той посочи, че резултатите от предаността към общата мисия са основание за гордост, защото стотици възпитаници на факултета са сред най-добрите специалисти у нас и в чужбина в областта на международните икономически отношения и бизнес, международните отношения, политологията и др. Ректорът изрази убеденост, че и в бъдеще факултетът ще бъде в авангарда на академичните постижения на УНСС.

Проф. Статев приветства преподавателите, студентите и възпитаниците на факултета

Ректорът поздрави министър Лиляна Павлова, завършила „Международни икономически отношения“ в УНСС, и изтъкна, че възпитаниците на университета винаги остават свързани с него.

Проф. Статев връчи на декана проф. Генов възпоменателния медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС” за високите постижения на факултета и по случай неговия юбилей (на снимката долу).

Ректорът награди и двама от доайените на факултета – проф. д.ик.н. Данаил Данаилов и проф. д.ик.н. Лилия Каракашева – със статуетка-реплика на паметника на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС за заслугите им към УНСС и по случай техния 80-годишен юбилей.(на снимките долу).

Проф. Данаилов благодари за наградата и отбелязването на неговия 80-годишен юбилей. Радвам се, че въпреки трудностите, които преживявахме, създадохме факултета и резултатите са налице, заяви той.

Днес, след 40 години, факултетът има голям авторитет не само в страната, но и в чужбина, сподели проф. Каракашева.

Нашият факултет и нашата специалност устояха в нелеките години като едни от най-престижните и най-авторитетните, заяви в приветствието си министър Павлова. Убедена съм, че благодарение и на преподавателите във факултета, УНСС се утвърди не само като най-голямото висше училище в страната, но и като университет с най-висок рейтинг, изтъкна  тя. Павлова благодари на своите преподаватели и най-вече на проф. Каракашева и проф. Данаилов, помогнали за нейната успешна докторантура.

Лиляна Павлова приветства своите преподаватели

Поздравления по повод 40-годишнината на факултет „Международна икономика и политика“ отправиха и много преподаватели от университета.