Академична лекция за общата селскостопанска политика на Европейския съюз

calendar 18 март, 2015

Академична лекция на тема „Общата селскостопанска политика на ЕС – наследства, рискове, възможности” изнесе в зала „Научни съвети“ доц. д-р Васил Петков от катедра „МИО и бизнес“.

Лекторът се спря на предприсъединителния период, членството ни в Европейския съюз, предпоставките за успешно развитие и модернизиране на селското стопанство, повишаването на неговата конкурентоспособност и финансирането по европейски фондове и програми. Доц. Петков уточни, че основните причини за получаването на финансови стимули  са мерките за директна подкрепа или т.нар. директни плащания, както и средствата по програмата за развитие на селскостопанските райони.

Вижте повече