Климатичните промени бяха обсъдени на форум в УНСС по инициатива на АЛУМНИ Асоциацията на специалност МИО

calendar 10 юли, 2022

В УНСС се проведе кръгла маса на тема „Климат и бизнес”. Форумът се организира от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ и Алумни асоциацията на завършилите специалност „Международни икономически отношения“ (МИО) под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров. Събитието е в рамките на инициативите по случай 70-годишнината от създаването на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“.

Гл. ас. д-р Кристиан Желев, преподавател в катедра „МИО и бизнес“, доц. д-р Мария Бакалова, декан на факултет „Международна икономика и политика“, Кристиан Кръстев, зам.-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“ на Столична община, доц. д-р Васил Петков, ръководител катедра „МИО и бизнес“, проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност на УНСС и чл.-кор. проф. Екатерина Бъчварова, директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите на БАН (от ляво надясно)

Доц. д-р Васил Петков, ръководител на катедра „МИО и бизнес“ поздрави участниците в мероприятието и отбеляза: „Целта на тази кръгла маса е да дискутираме проблемите, свързани с климата и бизнеса. В последните години климатичните изменения са във фокуса на световната общественост. Известни са и инициативите, които се предприемат от страна и на Европейския съюз в тази област. Проблемите са много, въпросите са важни, тъй като не е ясно как настоящата ситуация в международен аспект ще окаже влияние върху желанието на Европейският съюз да премине към въглеродно неутрална икономика. Климатичните промени оказват влияние и върху бизнеса и възможностите му да се адаптира към тях, както и върху живота на всеки един от нас“.

Проф. д-р Мирослава Раковска приветства организаторите и участниците от името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и подчерта: „Поздравления за темата, която сте избрали за втората кръгла маса от поредицата инициативи, които катедра „МИО и бизнес“ организира, за да отбележи своята 70-годишнина. Климатичните промени засягат всички нас, както и всички организации, независимо дали са в стопанския или нестопанския сектор, независимо дали се занимават с индустриално производство или са в сферата на услугите. В нашият университет сме ангажирани с проблема и полагаме сериозни усилия да ограничим използването на енергийни източници, да сме енергийно ефективни, не само заради намаляването на разходите, а и заради отпечатъка, който се оказва върху климата. Адмирации за катедра „МИО и бизнес“ за това, че успява да привлече бизнеса и завършилите тази специалност към работата на университета. Взаимодействието и тясното сътрудничество между бизнеса, университета и науката в областта на климата и климатичните промени неминуемо ще доведе и до нови предметни области, които да бъдат включени в обучението в бакалавърска и в магистърска степен, но също така и до нови предмети на бъдещи научни изследвания, което ще допринесе за развитието на икономиката на знанието“.

„За мен е изключителна чест да ви приветствам. Катедра  „МИО и бизнес“ е най-старата, най-утвърдената и водеща катедра във факултет „Международна икономика и политика“, тоест и по исторически, и по съвременни причини имаме основание да се гордеем с колегите, които са лидери не само в обучението, но и в изследването на актуални проблеми и въпроси и темата на настоящата кръгла маса за пореден път доказва това“, каза деканът на факултет „Международна икономика и политика“ доц. д-р Мария Бакалова.

Встъпителен пленарен доклад изнесе г-жа Чарлина Вичева, ръководител на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ в Европейската комисия. Тя представи политиката на Европейската комисия за измененията на климата.

Г-жа Чарлина Вичева

Кристиан Кръстев, който е и възпитаник на катедра „МИО и бизнес“,  приветства форума и очерта усилията  на общината, касаещи климатичните проблеми.

Събитието събра на едно място представители на различни сектори на българската икономика, неправителствени организации и академичната общност.

Тематичните кръгове на дискусията във форума бяха организирани в три панела: „Климатични промени и политики“, „Климат и бизнес“ и „Младите лидери и климат“.

Модератори на кръглата маса бяха доц. д-р Васил Петков, г-н Храбрин Иванчев – управител на „Киа Моторс България“ и гл. ас. д-р Кристиан Желев.