Кръгла маса „Обучението в специалност „МИО” и перспективите за реализация на завършилите студенти”

calendar 10 юли, 2022

В УНСС се проведе кръгла маса „Обучението в специалност „МИО” и перспективите за професионална реализация на завършилите студенти”. Форумът е под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров и е част от инициативите по случай 70-годишнината от създаването на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“.

Гл. ас. д-р Кристиан Желев, преподавател в катедра „МИО и бизнес“, проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност на УНСС, доц. д-р Васил Петков, ръководител катедра „МИО и бизнес“ и доц. д-р Силвия Кирова, зам.-ръководител на катедрата (от ляво надясно)

Доц. д-р Васил Петков, ръководител катедра „МИО и бизнес“ поздрави участниците: „С настоящата кръгла маса даваме началото на поредица от мероприятия, които са свързани с отбелязване на 70-годишния юбилей на катедрата. Събитието е посветено на обучението в специалност „МИО” и професионалната реализация на студентите. Традиция е в нашата катедра да обсъждаме съдържанието на учебните програми с нашите възпитаници и с представители на бизнеса, тоест с техните работодатели“.

„Уважаеми колеги, скъпи гости, имам честта да ви поздравя от името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров“, приветства участниците проф. д-р Мирослава Раковска като подчерта, че „катедра „МИО и бизнес“ е  с много устойчиви традиции, с много високи стандарти на качеството на обучението и има огромен принос за развитието на научните изследвания. Доказателство за това са стотиците възпитаници на катедрата, които са част от държавния елит и бизнеса и с гордост могат да кажат, че са завършили специалност „Международни икономически отношения“.

Събитието събра на едно място успешно реализирали се в практиката специалисти и възпитаници на катедра „МИО и бизнес“ с преподавателския екип и с настоящи студенти.

Проф. д-р Мирослава Раковска връчи на доц. д-р Васил Петков холограма на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС и поздравителен адрес

Модератори на кръглата маса бяха доц. д-р Силвия Кирова и гл. ас. д-р Кристиан Желев.

Тематичните кръгове на дискусията във форума бяха: „Новите реалности в обществото, бизнеса и образованието“, „Университет и бизнес – възможното партньорство“, „Обучението в специалност „МИО” –  между традициите и бъдещето“.