Конференция на катедра „МИО и бизнес“

calendar 9 юли, 2022

Ежегодната Международна научна конференция на катедра „МИО и бизнес“ ще се проведе в два поредни дни на 06 – 07.10.2022 г. съответно в Голяма и малка конферентна зала, УНСС.

Конференцията е на тема ,,Членството на България в европейския съюз: ПЕТНАДЕСЕТ години по-късно“ и ще се състои съответно на:

06.10.2022 г., 14:00 – 17:00 ч., Голяма конферентна зала, УНСС              07.10.2022 г., 10:00 – 16:30 ч., Голяма и малка конферентна зала, УНСС

Научни направления са:

–          Европейски съюз – състояние и перспективи за развитие

–          Европейският съюз в световната икономика

–          Международна конкурентоспособност на българската икономика

–          Управление на европейски проекти

–          Международен мениджмънт и маркетинг

–          Международен бизнес

–          Международни финанси

–          Устойчиво развитие – европейски аспекти

–          Иновации, предприемачество и дигитална трансформация

–          Правни аспекти на Европейския съюз

–          Туризъм – състояние и перспективи

 

Официални езици на конференцията: английски и български език.

Как да подадете документи може да видите ТУК