Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“

calendar 2 юли, 2015

В голямата конферентна зала бе открита единадесетата международна научна конференция на тема „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“. В работата на форума  участваха водещи учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Русенския университет „Ангел Кънчев“, както и представители на Университета в Скопие, Македония,  Днепропетровския национален университет „Олес Гончар“, Украйна, и др. Организатори на конференцията бяха факултетът „Международна икономика и политика“ и катедра „МИО и бизнес“ при УНСС.