Могат ли технологиите да подобрят живота в България?

calendar 17 октомври, 2014

Обявени бяха резултатите от проучването на УНСС „Могат ли технологиите да подобрят живота в България“, осъществено с подкрепата на Ericsson-България. Изследването, проведено през април-май, имаше за цел да определи нагласите на младите хора в България по отношение на развитието на информационните и комуникационните технологии – т.нар. свързано общество, и дали технологиите, използвани рационално, могат да подобрят икономиката и обществения живот в страната. Красноречивият резултат е, че 97% от запитаните вярват, че информационните и комуникационните технологии могат да подобрят стандарта на живот у нас.