Обучението по МИО в дигиталната ера

calendar 8 юни, 2023

На 07.06.2023 в Голяма конферентна зала се проведе срещата-дискусия ,,Обучението по МИО в дигиталната ера”.

Целта на събитието бе да се обсъдят важни теми, свързани с възможността за сближаване на образователния процес и бизнес практиката.

На срещата присъстваха представители на бизнес средите, водещи експерти в институциите, студенти и преподаватели от катедра ,,МИО и бизнес“.

Доц. Петков, ръководител на катедра ,,МИО и бизнес” и Председател на Алумни асоциацията на специалност МИО към УНСС, откри събитието.

Доц. Петков, ръководител на катедра ,,МИО и бизнес” и Председател на Алумни асоциацията на специалност МИО към УНСС

Проф. Матилда Александрова, която е заместник-ректор по учебната дейност, подчерта актуалността на темата. В тази връзка тя съобщи, че предстоят инвестиции в областта на цифровото образование и това е сред стратегическите приоритети на УНСС.

Проф. Матилда Александрова, заместник-ректор по учебната дейност в УНСС

В ролята на модератор на дискусията бе Максим Бехар. Той изрази своето мнение, че е винаги е настоявал за връзка между бизнеса и образованието, която да се случва на общи срещи.

Максим Бехар, собственик на M3 Communications Group, Inc. и Генерален почетен консул на Република Сейшели в България

Сред представителите на бизнеса бяха: Георги Малчев, Xplora BG; д-р Желязко Вълчев, Primex-Engineering; Силвия Вълчанова, Cargotec; Дамян Илиев, Experian; Ваня Ананиева, Intellect schools of languages; Яна Пешева, Cargill; Марина Янчева, Cargill; Димитър Гълъбов, Sutherland; Георги Янчев, Sutherland; Светозар Иванов, Veritas Technologies; д-р Магдалина Генова, SoftwareOne и Станислав Танушев, Sirma Group.

От страна на институциите присъстваха: Цанко Арабаджиев, Българска банка за развитие; Величка Терзиева, Flanders Investment & Trade; Калин Маринов, Министерство на иновациите и растежа и Ивайло Денев, Министерството на външните работи.

Студентите бяха представени от: Габриела Методиева, Антонина Тончева, Константин Борисов и Деница Борисова (трети курс, МИО); Стефания Илиева (трети курс, МИО с преподаване на английски език) и Стела Николова (магистър, Международен бизнес).

Константин Борисов, Антонина Тончева, Деница Борисова и Габриела Методиева

По време на събитието бяха откроени няколко важни цели, за които бизнесът и образованието трябва да работят заедно. Засилване на обвързаността на теорията с практиката е важна част от подобряване на съвременното образование. Тук участници споделиха, че теоретичната част от обучението по МИО е важна, защото им е позволила да разберат логиката на това защо съществува дадено правило в бизнеса и икономиката.

Друг акцент от дискусията бе как да намалим различието между университета и бизнеса. Като апел към преподавателите бе отправен призив да експериментират повече. Университетът имат ключова роля да запали любопитството на студента, а бизнесът да предостави платформи за практическо надграждане.

Представителите на бизнеса, които са имали възможност да общуват със студенти от МИО, споделиха своите впечатления за тяхната адаптивност. Във връзка с това бяха направени предложения за усвояване на практики от чужбина. Например, компаниите да предоставят реални практически казуси, които студентите трябва да изпълнят. Целенасочено търсене от страна на бизнеса би могло да бъде улеснено чрез създаване на фокус групи по определени критерии на бизнеса с цел по-лесна адаптация на студента впоследствие.

 

В съвременната дигитална ера не беше подмината и темата за създаването, поддържането и използването с личен профил в бизнес социалните мрежи, тъй като това е новата визитна дигитална картичка.

Други интересни препоръки бяха свързани с подготовка на студентите за интервю за работа. Създаването на подобна симулационна среда от страна на университета би помогнала на студентите да се представят по-добре, когато кандидатстват за дадена позиция.

Бяха засегнати примери от чуждестранната практика в образованието, а именно кредитната система. Тя може да даде възможност за избор на предмети и всеки студент да наблегне на това, което му е интересно. Още бе предложено по време на обучението да се дават казуси с реални бизнес преговори.

 

Друга важната тема, която винаги е била приоритет на МИО, са чуждите езици. Младите хора изпитват безпокойство да говорят свободно на чужд език. Университетът е мястото, в което може да се дава по-голяма възможност за изява  на чужд език.

Като много актуална, темата за изкуствения интелект беше обсъдена подробно. Участниците се обединиха около мнението, че човечеството не бива да се страхува от изкуствения интелект, а да се научи да работи с него. В бъдеще конкурентни ще бъдат специалистите, които могат да боравят с него. Въпреки това, изкуственият интелект няма как да замени някои основни експертни качества, като например умението за работа в екип или воденето на дипломатически преговори.

Също бе акцентирано върху ползите от Алумни асоциацията, като една страхотна възможност за създаване на контакти.

Студентите от МИО също споделиха своите препоръки. Някои от тях изненадаха аудиторията с изключително интересни и иновативни предложения. Едно от тях бе изграждане на дигитална платформа за онлайн наблюдаване на лекции на преподаватели от чуждестранни университет, които са в партньорската мрежа на УНСС. Срещи с успешни личности от бизнеса също биха били интересни за студентите.

Друго предложение бе свързано с изграждане на взаимоотношения с компании извън България, опериращи на международни пазари, с цел предоставяне на възможност за онлайн стажове. Колегите предложиха имплементиране на практически курсове в обучението по отделни дисциплини.

Друго изказано мнение бе свързано с факта, че катедрата се възползва максимално от средствата на дигитализацията, които УНСС предоставя. Също така, студентите споделиха, че МИО им предоставя усещане за съпричастност и възможност да бъдат част от общност.

Като апел към бизнеса, младите ни колеги отправиха призив за проявяването на по-голяма гъвкавост, свързана със стажантските програми, като например 4-часов работен ден и възможност за хоум офис.

Катедрата изслуша внимателно всички препоръки, като обърна внимание, че някои от тях вече се изпълняват. През изминалата учебна година бе организирано студентско състезание, в което колегите работиха по реален казус от бизнеса. Своите разработки защитиха пред жури от практиката. Също им бе дадена възможност да участват в реални интервюта за стаж, на които експерти от практиката присъстваха. Те отправиха към студентите съвети как да се представят по-добре на интервюта за работа. В бъдеще катедра ,,МИО и бизнес” ще засили тези колаборации с бизнеса, тъй като опитът показа, че развиват добре практическите умения в студентите.

Дискусията бе закрита от ръководството на катедрата и Алумни асоциацията. Катедра ,,МИО и бизнес” благодари на всички участници за конструктивната дискусия. Вярваме, че можем да постигнем всички набелязани цели заедно!

доц. Моника Моралийска, Максим Бехар, дов. Васил Петков, проф. Матилда Александрова и доц. Светла Бонева