Обучението по МИО – Знания vs. Умения

calendar 16 юни, 2024

На 14.06.2024г. Алумни асоциацията на МИО заедно с катедра ,,МИО и бизнес“ проведе събитието „Обучението по МИО – Знания vs. Умения“. Това е поредно събитие в портфолиото Алумни асоциацията, което среща на едно място бизнес, студнти, бивши възпитаници и преподаватели. Платформата има за цел да обмени опит и мнения по повод мястото на висшето образование в професионалното развитие на студентите от специалност ,,Международни икономически отношения“. Освен в залата, колегите имаха възможност да се включат онлайн в дискусията.

Доц. д-р Васил Петков, ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и председател на Алумни асоциацията на МИО, откри събитието и подчерта, че провеждането на такива формати вече е традиция: „На тях бизнесът се среща със студентите и преподавателите, а ние, преподавателите, повече слушаме, за да можем да подобрим учебните програми и начина на преподаване“.

Доц. д-р Моника Моралийска, зам.-ръководител на катедра „МИО и бизнес“доц. д-р Светла Бонева, декан на факултет „Международна политика и икономика“; ректорът проф. д-р Димитър Димитров; доц. д-р Васил Петков; доц. д-р Александър Христов, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Международна икономика и политика“; доц. д-р Янко Христозов, зам.-ректор по международната дейност;  гл. ас. д-р Кристиан Желев, катедра „МИО и бизнес“

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров посочи, че УНСС полага сериозни усилия за засилването на връзките с бизнеса, а катедра ,,МИО и бизнес“ е изключително активна в тази посока. „Много от координаторите по меморандумите за сътрудничество, които университетът всяка седмица сключва, са именно от тази катедра“. Той коментира, че ролята на Алумни общността би могла да бъде още по-голяма, защото тя е важен резерв за всеки един университет и притежава голям потенциал. Проф. Димитров даде за пример факта, че УНСС е логичният избор за бизнеса, когато търси успешни кадри, припомняйки високото ниво и качество на обучението, както и получената от университета акредитация.

Доц. д-р Янко Христозов, зам.-ректор по международната дейност, също посочи, че катедра ,,МИО и бизнес“ и Алумни асоциацията към нея са изключително активни и могат да се похвалят с голям брой организирани събития. Той припомни слогана на УНСС „Духът прави силата“ и допълни: „Катедрата е носител на духа, който прави силата, а присъствието на толкова гости, изключително успешни специалисти в своята област, показва, че „Пътят на успеха минава през УНСС“.

Доц. д-р Светла Бонева, декан на факултет „Международна политика и икономика“, подчерта, че събитието ще допринесе за подобряване на учебния процес, защото „за нас е важно да чуем гласа на бизнеса, да получим обратна връзка, да подобрим учебните и работните процеси и да обновим базата“.

Доц. Петков благодари на Kaufland Bulgaria, които осигуриха кетъринга на събитието.

Дискусията беше открита с кратко експозе на статията на проф. Джордж Кух “Why Skills Training Can’t Replace Higher Education“, публикувана в Harvard Business Review. В нея авторът коментира доминиращия в медиите наратив, колко е важно създаването на повече работници, чрез използване на краткосрочни програми за сертифициране. Фокусът пада върху „професионалните“ умения, като се подценява ролята на висшето образование. Статията послужи за базис на дискусията.

Статията може да прочетете ТУК

Участниците в дискусията бяха бивши възпитаници на МИО и настоящи студенти. От страна на бизнеса присъстваха:

 • Стоян Начев – Head of Competitor Monitoring, Kaufland Bulgaria
 • Ивета Георгиева – Junior Campus Recruitment Specialist, Kaufland Bulgaria
 • Младен Ламбев – Мениджър проекти, Фондация ,,Българска Памет“
 • Сава Бобчев – Sales Director, Delishu
 • Дамян Илиев – Senior Finance Manager, Experian
 • Силвия Спасова – Основател, Fusion School
 • Мартин Божинов – Financial Data Analyst, Dynamo Software
 • Желязко Вълчев – Секретар, Сдружение “Българска Отбранителна Индустрия – акад. Стефан Воденичаров“ (СБОИ)
 • Лорена Хюсени – Innovation and Process Optimization Manager, Axpo Bulgaria
 • Марина Денчева – HR Business Partner, Axpo Bulgaria

Пълноценно участие в дискусията направиха и нашите студенти:

 • Георги Георгиев – III курс, МИО
 • Василена Вачкова – IV курс, МИО
 • Александър Башлийски – III курс, МИО
 • Юлия Боянова – IV курс, МИО

Модераторът, доц. Петков, най-напред даде думата на Стоян Начев от Kaufland Bulgaria, които организираха ден на отворените врати за студентите от МИО през летния семестър. Стоян Начев разказа как много наши студенти са преминали през академията на Kaufland Bulgaria и сподели, че можем да се гордеем със сегашните си възпитаници. Ивета Георгиева, която е HR в компанията, е с изцяло положителни впечатления от студентите на катедра ,,МИО и бизнес“. По време на академията са демонстрирали проактивност, с готовност за работа, винаги са били готови да съдействат и да помагат на екипа.

Д-р Младен Ламбев от Фондация ,,Българска Памет“ казва как по време на обучението си в катедрата е успял да се запознае с доста качествени хора от различни випуски на МИО, с които споделя сходни разбирания. По повод на уменията на студентите на катедрата споделя, че във фондацията са имали стажантка от специалност МИО и са с прекрасни впечатления от нея, и работата й по проекти. Д-р Ламбев е изключително доволен, че винаги е успявал да намери работа по специалността. А що се отнася до изграждането на професионални кадри, той заявява, че би било наивно работодател да очаква веднага след напускане на университета един студент да бъде готов подготвен кадър в коя да е област.

Д-р Желязко Вълчев от (СБОИ) изразява мнението, че студентите от МИО са подготвени за търговия във всяка една сфера. Въпрос на личен интерес е да развиваш други знания, които да усъвършенстваш.

Дамян Илиев от Experian казва: ,,Да знаеш е най-важното умение. Поне аз така мисля. Може ли едното без другото? Не!“ Университетът е безкрайно важен за да започнеш кариерния си път. Във финансовите центрове се търсят доста аналитични умения, които дава университетът. Да учиш в университет е много ясен сигнал, че човек е започнал нещо и след това го е завършил. А това определено прави впечатление на работодателите.

Силвия Спасова, която е сред основателите на Fusion School, обърна внимание колко важен за образованието фактор е семейството. Акцентира върху българската образователна система, която кара децата да учат основно български и математика, защото счита за най-важни предмети, но не се набляга на развитие на уменията. Разчита се основно на академичната среда да ги развива. Резултатът е липса на социални умения. Силвия споделя, че тя самата е придобила умения по време на следването си в МИО, благодарение на участието си в множество проекти.

ДоцАлександър Христов цитира сър Кен Робинсън, който казва колко е важно някой да ти помогне да намериш таланта в себе си. И в тази връзка, преподавателите все повече  се превръщат в ментори. Именно университетът е важно място,  в което човек да изясни по терминологията на Кен Робинсън какво е за него и какво не.

Доц. Даниел Данов изрази мнението, че е изключително важна ролята на компаниите в надграждането на уменията на вече завършилите студенти. Относно същността на изкуствения интелект той казва ,,В момента AI е една база данни, библиотека, събрана отнякъде информация.“ Доц. Данов акцентира върху факта, че възпитаниците на катедрата имат причина да са горди, че са завършили МИО.

Гл. ас. Васил Гечев изтъква последиците от чат GPT за много водещи университети в света, които са отменили писането на есета от страна на студентите и използват други форми на изпитване.

Сава Бобчев от Delishu заяви, че има огромен глад в стартъп компаниите, които се занимават с физическо производство и външна търговия за хора, които могат да работят с чужденци. Също така откроява няколко основни неща, които му е дало МИО. На първо място знания. На второ място, професионално владеене на език на бизнес ниво. И на трето място нещо изключително ценно – контакти.

Ас. Ивет Тилева се позова на друг възпитаник на катедрата, Христо Попов, на когото му предстои да води курсове във Harvard от есента. По време на гост-лекция в УНСС той споделя, че топ университетът отдавна вече работи на различни сценарии за бъдещето на висшето образование след пуснането на AI в масова употреба. Рано или късно университетите ще трябва да се съобразят с настоящата действителност, ако искат да оцелеят. Ас. Тилева споделя още, че AI може да бъде полезен инструмент, но той не може да замени изцяло ролята човека. AI може да напише реферат или есе, но не може да се яви на интервю за работа вместо нас.

Мартин Божинов Dynamo Software заяви категорично, че сме много далеч от това пазарът на труда да ни изхвърли в близките 20-30 г., заради навлизането на AI. Той споделя, че в МИО най-много му е харесал фактът, че е имал шанс да се сблъска с различни научни направления и да избере в кое да задълбае.

По повод на използването на AI във висшето образование доц. Светла Бонева сподели, че някои колеги вече го използват при оценяване.

Лорена Хюсени от Axpo Bulgaria подкрепя тезата, че AI е едно средство, което обаче има различни разновидности. Това средство към момента не може да замени естествения интелект. AI може да бъде много полезен, а обществото трябва да подготви хората как да използва правилно това средство. Марина Денчева, която се занимава с подбор на персонал в Axpo Bulgaria, заяви, че повече от 30% от служителите на компанията са възпитаници на УНСС. Към момента няма специалност, която да подготвя тесни специалисти за сферата на дейност, в която оперира Axpo, но в компанията има колеги от МИО.

Младите ни колеги също изразиха своето мнение по темата.

Георги Георгиев от III курс, казва, че МИО е една много добра начална позиция при кандидатстване за работа. Завидните си презентационни умения обаче е придобил между 8 и 12 клас. В тази връзка доц. Петков допълни за съществуването на масова критичка, че висшето образование единствено е отговорно за обучението на кадри, а практически това трябва да започне още от най-ранна възраст.

Александър Башлийски, студент в III курс МИО, признава, че всеки студент е използвал чат GPT. Той прави интересен паралел: ,,Загинали ли са гръцките математици, като са им дали калкулатор?“ Според Александът това е само един уред, който трябва правилно да се интегрира в обучението.

Василена Вачкова, която е в IV курс МИО, счита, че AI е просто средство, което е много полезно на човек, но ние трябва да се научим да го използваме по най-добрия начин. Споделя меннието, че AI трябва да се интергрира в обучението.

Юлия Боянова от IV  курс МИО откровено сподели, че когато е започнала да учи в университета е нямала никакво самочувствие. Откакто се обучава в катедрата, това вече е коренно променено. Смело може да заяви, че всички неща, които е изготвяла по различни дисциплини, са й помагали в това, което сега може да прави. Има самочувствие да се цели високо и да постигне високи цели. ,,Надграждането е много важна част, за да можеш да успяваш.“, казва Юлия.

Дискусията завърши с изказването на доц. Моника Моралийска, която казва, че трябва да насърчим студентите да ползва AI приложения. Изкуственият интелект може да бъде използван за оринтир, но не дава есенцията на даден въпрос. Чрез него човек може да извади базова информация, но като недостатък отчита факта, че не знаем също кои ресурси са ползвани.

Събитието закри доц. Васил Петков, като благодари на всички, които взеха участие в дискусията.