Обучението по МИО – Знания vs. Умения

calendar 12 април, 2024

На 14.06.2024 г. предстои събитието ,,Обучението по МИО – Знания vs. Умения“. Събитието ще се проведе в Голяма конферентна зала на УНСС от 14:00 часа.

Дискусията има за цел да изясни ролята на висшето образование в кариерния път на младите хора и да намери баланс между теория и практика.

Ще бъдат обсъдени въпроси като:

  • Къде е мястото на университетското образование в професионалното развитие на студентите?
  • Какво трябва да ни дава университетът – знания или умения? Кое е по-важно за професионалното развитие?
  • Възможно ли е студент да придобие практически умения, ако няма базови знания?
  •  Къде е балансът между необходимостта от фундаментални знания по МИО и практически умения?

 

Всички настоящи членове на Алумни асоциацията са добре дошли!