Отличен отзив за стажант от МИО

calendar 1 май, 2024

Светозара Манолова изучава бакалавър по ,,Международни икономически отношения“. В момента тя е трети курс и премина през стажантската програма на Flanders investment & trade (FIT) към Посолство Белгия. След отличния отзив за представянето на Светозара, споделяме и нейна обратна връзка за предоставената възможност.

– Какъв професионален опит имате към момента?

– Бях асистент на комисаря по търговия и инвестиции в Flanders investment & trade (FIT) към Посолство Белгия – г-жа Величка Терзиева. Опитът, който придобих по време на стажа, допринесе за професионалното ми развитие, тъй като имах допир до реални практически казуси чрез търговските запитвания, по които участвах.

– Защо тази работа е предизвикателство?

– Предизвикателствата, които срещнах бяха основно по линия на различните характеристики на пазарите, които трябваше да бъдат проучени. Трудността се изразяваше в това, че не бях запозната в дълбочина с тях.

– По какъв начин обучението по специалност „МИО“ Ви помогна по време на стажа?  

– Обучението ми по специалност „МИО“ ми даде основата благодарение, на която успях да се справя с поставените ми задачи. Най-полезни ми бяха знанията относно международните бизнес практики и процеси. По-конкретно, на търговските процеси и на участниците по веригите за доставки, като ми помогнаха да разбера контекста, в който се извършва работата на компаниите, за които бяха изготвяни съответните проучвания. Знанията за методите на анализ на пазарни тенденции, събиране и обработка на данни, също ми бяха от полза, при правенето на секторни анализи. Освен това важна роля изиграха и познанията ми за законовата рамка на ЕС и на България и за регулациите в областта на международната търговия.

– Какви качества, които обучението по МИО е изградило във Вас, са най-приложими и полезни в практиката?

– Най-приложими са именно качествата, като постоянство, ориентираност  към детайлите, аналитичност и адаптивност. Отличителното в специалността е широкият ѝ обхват както в аспектите на глобалната икономика, така и на регионалната. Според мен, точно той е предпоставката за едновременно обогатяване на представата си за света и откриване на областта, в която човек би се развивал с радост.