Покана за редовно Общо събрание 2022

calendar 9 юли, 2022

На 13.09.2022г. от 18:00 часа в зала „Тържествена“ на УНСС ще се проведе Годишно общо събрание.

При липса на кворум събранието се отлага с един час и ще се проведе от 19:00 часа в същия ден, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.