Първи успешен изход от своя инвестиция на ФКИ

calendar 15 август, 2022

Първата портфейлна компания на Фонда за капиталови инвестиции (ФКИ) на ББР вече е придобита от стратегически инвеститор – позициониран във Франция и управляващ проекти във висок сегмент търговско обзавеждане в цяла Европа. Успешният изход  идва само след 2 години holding период.

Гл. ас. д-р Цветомир Цанов е привлечен в управлението на М2 ПРОМ като представляващ ФКИ в първата му дялова инвестиция от края на март 2020 г. Паралелно с това Цветомир се присъединява към Съвета на директорите на Фонда и участва във финализирането на други 3 сделки за придобиване на дялово участие в иновативни и експортно-ориентирани МСП в България.

Споделя, че за него е било привилегия да бъде част от А-отбора на Фонда за капиталови инвестиции.

 

 

Казва, че постигнатото в М2 ПРОМ за него е било едно истинско професионално приключение, преминало през поредица от предизвикателства:

– Въвеждане на стандарти на корпоративно управление чрез преобразуване на портфейлната компания в Акционерно дружество;

– Преминаване към различно равнище на отчетност (съгласно изискванията на IFRS) – разпознаваемо и разбираемо за чуждестранните контрагенти и инвеститори;

Дигитализация на процеси в конструкторското звено и в производството;

– Инвестиции в нови машини и нова производствена база;

Внедряване на ERP, осигурило връзките планиране – реализация – счетоводство и елиминирало тесни места във веригата на доставки;

– Сериозно усилие в BusDev частта – довело до над 6 пъти ускорение в top line, т.е. 6x ръст на приходи от продажби YoY 2021/2020!

– Привличане на стратегически инвеститор.

С подробности за сделката може да се запознаете ТУК

 

Удовлетворяващо е да се види как добре таргетираната дялова инвестиция подпомага едно малко предприятие да порасне в пъти, при това разкривайки нови работни места, изискващи по-висока квалификация, вследствие, а не въпреки дигитализацията на работни процеси. Това не е единственият принос за запазване на висока добавена стойност в България. Във веригата на доставки на М2 ПРОМ участват други 30, също предимно малки и средни компании в страната.

 

Повече за М2 ПРОМ четете ТУК

 

Показателно е също как професионалната реализация в областта на международния бизнес предполага солидна интердисциплинарна подготовка, покриваща стратегическо управление, финансов мениджмънт, международни бизнес операции и маркетинг, управление на веригите на доставки.

Катедра ,,МИО и бизнес” му пожелава още много подобни вълнуващи професионални постижения!