Сава Бобчев и неговият бизнес подход

calendar 31 март, 2023

На 30.03.2023 г. Сава Бобчев, търговски директор на Bio Benjamin, проведе лекция пред студентите от трети курс, специалност МИО с преподаване на английски език. Самият той е възпитаник на катедра ,,МИО и бизнес”. Има над 30 години опит в областта на експорта, а неговата професионална страст е търговията.

Сава носи фамилията Бобчев неслучайно. Негов прапрадядо е самият проф. Стефан Бобчев, основател и първи ректор на УНСС. Освен това, Сава е един от радетелите за развитие и разрастване на дейността на Алумни асоциацията на специалност МИО.

Темата на лекцията бе “How a Bulgarian company can succeed on foreign markets”. Презентацията акцентира върху значимостта на износа за развитието на всяка икономика и как компания може да развие сама конкурентни предимства за да бъдат нейните продукти търгувани на международни пазари. Сава сподели защо според него 4-те P-та н Майкъл Портър са фундамента на всеки бизнес.

Акцент бе поставен върху няколко важни аспекта. Първият е създаването на различен продукт, който да е конкурентен. Сава сподели на практика опита си, свързан с пазара на шоколадови изделия и даде пример с компания Bio Benjamin, която произвежда веган шоколади. Обясни как се случва процесът на ценообразуването при стоките, както и някои важни икономически понятия.

МИО е призвание и начин на възприемане на Света. Езици, чужди култури, бизнес и общуване с хиляди хора по целия свят.

 

Навлизането на потенциален нов пазар също е голямо предизвикателство. От спецификата на продукта, внимателното предварително проучване и от правилното позициониране зависи дали компанията ще успее на избрания чужд пазар.

Сава акцентира върху още няколко въпроса. За успеха на всеки бизнес от значение е намирането на партньори със сходни интереси и страст. Поради тази причина, посъветва студентите да се възползват максимално от мрежата от контакти, която университетът и професионалните бизнес платформи предоставят. Накрая, но не на последно място, от изключително значение е вярваш в полезността на своя продукт.