Традицията се завръща

calendar 14 септември, 2022

След известно прекъсване на 13.09.2022г. от 18,00 часа се проведе първото Общо събрание на Алумни Асоциацията на специалност МИО.

На заседанието присъстваха преподаватели, представители от бизнеса, както и настоящи и бивши възпитаници на катедра ,,МИО и бизнес“.

В рамките на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с бъдещото развитие на Асоциацията и варианти за засилване на връзката между студентите и бизнеса, с цел обезпечаване на липсата на професионални кадри в сферата.