Ценообразуване с Experian

calendar 2 декември, 2023

През ноември се проведе поредната съвместна инициатива между Experian и катедра ,,МИО и бизнес“. Тя имаше за цел да даде възможност на студентите да работят по практическо задание, което бе представено от специалистите Димитър Тишански, Pricing Business Partner в Experian, и Дамян Илиев, Финансов мениджър в Experian.

Съвместната инициатива беше част от обучението по дисциплината ,,Цени и ценообразуване на международните пазари“ с титуляр доц. д-р Васил Петков, която е в учебната програма на студентите от 4-ти курс в специалност ,,МИО“.

Димитър Тишански запозна студентите със своя опит, свързан с ценообразуването и в частност с ценообразуването на услугите в Experian. Заданието, което постави на колегите, беше свързано изработване на визията за Pricing стратегия на конкретен продукт, който екипите избират сами.

В разработването на казусите се включиха 18 екипа студенти. Разнообразни продукти бяха избрани за целите на разработката: от различни видове софтуерни приложения, зеленчуци, медицинско оборудване и медикаменти, домашни любимци до циментов завод. Това, което направи впечатление, че всички екипи са подходили със старание и желание при създаването на ценова концепция.

 

По време на представянето два екипа се отличиха с най-детайлна стратегия. Това са екипът на Ивайло Димитров и Десислава Илиева, както и Петрос Петров, който работи самостоятелно. И двете разработки съдържаха най-голяма конкретика, изследвания и анализи, необходими за вземане на решения при изграждане на ценова стратегия.

 

Партньорството между катедра ,,МИО и бизнес“ и Experian е стратегическо и има за цел да се превърне в традиционна обучителна практика. Димитър и Дамян изразиха своята готовност да са на разположение за въпроси и съвети към  студентите, които имат интерес да се занимават професионално с цени и ценообразуване.

Доц. Петков връчи на Димитър Тишански и Дамян Илиев сертификати за принос към обучението на студентите от 4-ти курс в сп. ,,Международни икономически отношения“.