ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

calendar 17 август, 2022

След подновяването на дейността на Алумни Асоциацията, получаваме много въпроси, свързани с членството.

Споделяме част от тях, заедно с отговорите.

Ако и вие имате въпрос, който не фигурира в списъка, не се колебайте да ни пишете.

 

1.) Какви са критериите за кандидатстване за членство?

Критериите са три:

  • Да сте студент (бакалавър или магистър) към катедра ,,МИО и бизнес”
  • Да сте завършил специалност МИО или магистърските програми, предлагани от катедра „МИО и бизнес“
  • Да имате пряк бизнес интерес към дипломиралите се кадри в различните сфери, които преподава катедра „МИО и бизнес“

2.) По-конкретно какви ползи има от членство в асоциацията?

Ползите са възможност за networking не само с колеги, завършили МИО, но и с работодатели, които имат интерес към кадри от специалността.

3.) Само годишен членски внос ли се заплаща?

Да, заплаща се само ежегоден членски внос.

4.) Какви са отговорностите и ангажираността на членовете на асоциацията?

Отговорностите на членовете са свързани с вземане на участие в събрания, мероприятията и/или проекти на асоциацията. Ангажираността е пожелателна.

5.) Има ли възможност за участие в проекти и при какви условия мога да бъда избран за участие?

Да, членството в асоциацията дава възможност за участие в проекти. Критериите за включване са инициативност и/или професионална компетенция в конкретна сфера.

6.) Какви са условията за да присъствам на годишния бал на асоциацията?

Достатъчно е да сте член на асоциацията, за да може да присъствате на годишния бал.

7.) Има ли срок за подаване на заявка, за да станете член?

Може да подадете заявка за членство по всяко време.