Анна-Мария за председателството в ООН

calendar 23 май, 2024

Анна-Мария е един от отличните студенти на специалност „МИО“. Тя е на прага на завършване на бакалавърската си степен. Докато учи, Анна-Мария е част от Младежката секция на Дружеството на ООН. Била е заместник-председател, а от половин година е председател на дружеството. Вижте какво споделя Анна-Мария за работата си в университета и извън него.

– Вие сте председател на Младежката секция на Дружеството на ООН. Как решихте да се занимавате с тази дейност?

– Това, с което „Дружество на ООН за България“ се занимава, са дейности обвързани със 17-те цели за устойчиво развитие. Истината е, че тематиката е изключително всеобхватна и преплита в себе си множество съществени структурни проблеми на нашето общество. Още от 18-годишна съм била член на борда на „Асоциация дебати България“ и съм се занимавала професионално с дебати 7 години, участвала съм в клуб ООН в 1 АЕГ, което разви интереса ми към международната политика и отношения.  Клубът ни бе част от клубната мрежа на „Младежка секция“ към Дружеството на ООН, така и разбрах за работата и дейността й. За мен беше невероятна възможност да стана доброволец там.

– Как станахте председател на Младежката секция на Дружеството на ООН?

– След изтичането ми на мандата в „Асоциация дебати България“, търсех проманя в средата. Тогава бях 2- ри курс студентка. Случайно попаднах на обявата на „Дружеството на ООН за България“, че набират доброволци. След година доброволстване и множество събития, дойде време да се смени борда на „Младежка секция“. Желанието ми да разширим обхвата на работа на секцията ме подтикна да кандидатсвам за поста за заместник-председател, тъй като и по това време бях избрана за и заместник български младежки делегат. Година по – късно на нов управителен съвет реших да се кандидатирам за председателското място. Така вече шест месеца изпълнявам тази основна и изключително отговорна роля.

 

 

Междувременно сте студент в четвърти курс „МИО“. Защо избрахте нашата специалност?

– Една от  многото причини да избера тази специалността е възможността да изучавам както икономика, така и международна политика. Двете неща са взаимосвързани и търсят отговори на сложни въпроси като „Защо световният ред е такъв, какъвто е“. Друга причина е многообразието от дисциплини, които самата специалност предлага. По този начин се разширява не само знанията, но и мирогледът на човек.

– Как обучението по ,,МИО“ ви помага в работата в ООН?

– В нашето образование са заложени тематики като 17-те цели за устойчивост и какви са дейностите за постигането им, също така и функцията на международните организации като ООН. Разбирането на концепциите е в основата на работата ми в ДООНБ, тъй като ми помага да използвам правилните инструменти при постигането на задачите, които сме си поставили. Също така допълнителни знания и умения, които придобих в хода на обучението ми в МИО са от огромна практическа полза за писането на нашите проекти, позициониране на дейностите ни, определяне на целевите групи и много други.

 

 

– Какви качества изгради у вас обучението по МИО, които намирате приложими и полезни в практиката?

– Качествата, които изградих по време на обучението ми в тази специалност, са аналитично мислене, креативност и презентационни умения. Благодарение на всеобхватността на МИО, дори най-трудните задачи макар и да са предизвикателство не биха ме накарали да се откажа от тях.

– Какво бихте препоръчали на младите хора, които все още се колебаят дали да запишат МИО?

Изобщо да не се колебаят, а да го направят. Определено няма да съжаляват! Специалността предлага разнообразие от дисциплини и изгражда стабилна основа от знания, които гарантират успешна реализация в различни сфери на живота.  И невероятни преподаватели.

– Нещо допълнително и интересно, което може да споделите за МИО?

– Нещо интересно и изключително специално, което мога да споделя, е старанието на обучаващия колектив да предоставя множество възможности за участие на студентите в различни събития, възможности за стажове и съвместно партньорство с други организации, както и отделянето на специално внимание на всеки един от нас при всякакви затруднения с материала.