Анифе Кадир за стажа си в компания BIC

calendar 30 май, 2024

Анифе Кадир е в четвърти курс ,,МИО“ и проведе своя задължителен стаж по специалността в компания BIC. Анифе сподели впечатления от стажа и как обучението по ,,Международни икономически отношения“ ѝ е помогнало по време на стажантската програма.

– Изкарала сте стаж към фирма BIC. Може ли да споделите повече за стажантската програма?

– Самата стажантската програма е 6 месеца. И в отдела, в който съм аз, е много приятно. Обучението ми в началото беше 3 дни, но по време на тези 6 месеца, ще продължавам да имам определни обучения и малки интервюта с мои колеги и мениджъри, където те по междуси ще следят как се справям и какъв напредък имам.

– В кой отдел на компанията работихте?

– В отдел Customer Service – Supply Chain Europe – Order to Cash South Europe, aз съм Intern, Orders & Claims Management в гръцката група и в свободното време помагам и на турската група.

– Как обучението по ,,МИО“ ви помага по време на стажа?

– От обучението в МИО, това което ми помога най много е това, че ни възлагаха различни видове курсови разработки, в които работихме по групи и индивидуално; и давания период за разработване и предаване; както и представяне пред аудиторисята.

– Какви качества изгради у вас обучението по МИО, които намирате приложими и полезни в практиката?

– Това да не се притеснявам да работя в екип и да представям пред адитория и да не се срамувам да задавам въпроси по всяко време.

МИО е динамична и широкообхваната специалност, която предлага множество възможности за професионално развитие.

– Кое беше най-интересното по време на обучението в специалност „МИО“?

– Самата обстановка и хората. Да се запознаеш с нови хора и да имаш възможността да работиш заедно с тях по време на обучението и следователно да се учим един от друг. И това, че се организираха ралични видове семинарни събития. В това число влиза и „кариерния център“ и това, че се каниха различни компании, които да се представят.

– Какво бихте препоръчали на младите хора, които все още се колебаят дали да запишат МИО?

– Бих им препоръчала да проучат самата програма, да се свържат с хора, които вече са завършили и работят в областта, за да чуят техния съвет и опит.