Experian подкрепя младите хора

calendar 17 декември, 2022

След поставения казус от страна на Experian пред студенти от специалност МИО през ноември, на 16.12.2022г. се състоя Finance in Action – съвместна инициатива между Experian България и катедра ,,МИО и бизнес”. Инициативата се провежда за първи път, но с намерението да се превърне в традиция, тъй като катедрата полага сериозни усилия не само да обучи професионални кадри, но и да подпомогне тяхната професионална реализация.

       

 

Защитата на студентските идеи се състоя в офиса на Experian. Това даде възможност на студентите не просто да вземат участие в този извънаудиторен проект, но и да се докоснат реалната работна атмосфера в една от знаковите бизнес сгради на София.

 

В инициативата взеха участие общо 8 бакалаври от трети курс, сформирани в 3 екипа:

Екип А: Василена Байрактарова, Цветомира Андреева и Габриела Методиева

 

Екип B: Габриела Стоянова, Антонина Тончева и Деница Борисова

 

Екип C: Добри Добрев и Преслава Дончева

 

Журито бе в състав:

д-р Петко Бъчваров, финансов бизнес партньор, Experian България

Маргарита Христова – финансов анализатор, Experian България

Едуард Мариянов – финансов асистент, Experian България

доц. д-р Васил Петков, ръководител на катедра ,,МИО и бизнес”

ас. д-р Ивет Тилева, катедра ,,МИО и бизнес”

модератор: Дамян Илиев, финансов мениджър, Experian България (и възпитаник на катедра ,,МИО и бизнес”)

 

Част от журито: доц. Васил Петков, Едуард Мариянов, д-р Петко Бъчваров и Маргарита Христова

 

Всеки екип разполагаше с по 15мин. за да защити своите идеи, а на журито бе предоставено допълнително време за въпроси.

 

Общото впечатление на журито е за много добра подготовка и сериозен подход към задачата. Всеки екип представи различни креативни идеи, които защити успешно.

Впечатления на студентите от инициативата бяха много и различни. Казват, че тази инициатива им е помогнала да излязат от зоната си на комфорт, като опитват нещо ново и непознато.

От една страна, успяват да осъзнаят, че не е толкова страшно да изложиш идеите си пред по-опитни хора. Също оценяват  високо цялостното изживяване и възможността да посетят и разгледат офиса на Experian.

Споделят, че по време на работата върху казуса са научили много нови неща. Като важна поука ще запомнят важността да се научиш да взимаш важни решения и да поемаш отговорност. От друга страна, проектът Finance in Action им помогна да осъзнаят от колко голямо значение е работата в екип и умението да изразяваш своето мнение.

Не на последно място отчитат като страхотен шансът да се запознаят с всички членове на журито.

Възпитаниците на специалност МИО си тръгнаха с подаръци, хубави емоции и незаменим опит, който ще им бъде от полза в тяхната бъдеща професионална реализация.

От катедра ,,МИО и бизнес” определят Finance in Action като изключително успешен проект по две причини: първо, възможността на студентите да изложат свои идеи пред хора с опит в реалния бизнес; и второ – получаването на препоръки и градивна критика от същите тези хора.

 

Катедра ,,МИО и бизнес” благодари за перфектната организация, отношението и неповторимата възможност, която бе предоставена на студентите от МИО. Катедрата отчита специалната заслуга на Дамян Илиев, без когото тази инициатива никога нямаше да бъде същата!