Experian подкрепя младите хора

calendar 17 декември, 2022

След поставения казус от страна на Experian пред студенти от специалност МИО през ноември, на 16.12.2022г. се състоя Finance in Action – съвместна инициатива между Experian България и катедра ,,МИО и бизнес”. Инициативата се провежда за първи път, но с намерението да се превърне в традиция, тъй като катедрата полага сериозни усилия не само да обучи професионални кадри, но и да подпомогне тяхната професионална реализация.

       

 

Защитата на студентските идеи се състоя в офиса на Experian. Това даде възможност на студентите не просто да вземат участие в този извънаудиторен проект, но и да се докоснат реалната работна атмосфера в една от знаковите бизнес сгради на София.

 

В инициативата взеха участие общо 8 бакалаври от трети курс, сформирани в 3 екипа:

Екип А: Василена Байрактарова, Цветомира Андреева и Габриела Методиева

 

Екип B: Габриела Стоянова, Антонина Тончева и Деница Борисова

 

Екип C: Добри Добрев и Преслава Дончева

 

Журито бе в състав:

д-р Петко Бъчваров, финансов бизнес партньор, Experian България

Маргарита Христова – финансов анализатор, Experian България

Едуард Мариянов – финансов асистент, Experian България

доц. д-р Васил Петков, ръководител на катедра ,,МИО и бизнес”

ас. д-р Ивет Тилева, катедра ,,МИО и бизнес”

модератор: Дамян Илиев, финансов мениджър, Experian България (и възпитаник на катедра ,,МИО и бизнес”)

 

Част от журито: доц. Васил Петков, Едуард Мариянов, д-р Петко Бъчваров и Маргарита Христова

 

Всеки екип разполагаше с по 15мин. за да защити своите идеи, а на журито бе предоставено допълнително време за въпроси.

 

Общото впечатление на журито е за много добра подготовка и сериозен подход към задачата. Всеки екип представи различни креативни идеи, които защити успешно.

 

Впечатленията на студентите от инициативата бяха много и различни. Казват, че тази инициатива им е помогнала да излязат от зоната си на комфорт, като опитват нещо ново и непознато.

От една страна, успяват да осъзнаят, че не е толкова страшно да изложиш идеите си пред по-опитни хора. Също оценяват  високо цялостното изживяване и възможността да посетят и разгледат офиса на Experian.

Споделят, че по време на работата върху казуса са научили много нови неща. Като важна поука ще запомнят ползата от това да се научиш да взимаш важни решения и да поемаш отговорност. От друга страна, проектът Finance in Action им помогна да осъзнаят от колко голямо значение е работата в екип и умението да изразяваш своето мнение.

Не на последно място отчитат като страхотен шансът да се запознаят с всички членове на журито.

Възпитаниците на специалност МИО си тръгнаха с подаръци, хубави емоции и незаменим опит, който ще им бъде от полза в тяхната бъдеща професионална реализация.

От катедра ,,МИО и бизнес” определят Finance in Action като изключително успешен проект по две причини: първо, възможността на студентите да изложат свои идеи пред хора с опит в реалния бизнес; и второ – получаването на препоръки и градивна критика от същите тези хора.

 

Катедра ,,МИО и бизнес” благодари за перфектната организация, отношението и неповторимата възможност, която бе предоставена на студентите от МИО. Катедрата отчита специалната заслуга на Дамян Илиев, без когото тази инициатива никога нямаше да бъде същата!