Finance in Action 2

calendar 31 май, 2024

От 2022 г. насам катедра ,,МИО и бизнес“ заедно с компания Experian установи трайна и ефективна добра практика, свързана с практическото приложение на теоретичните знания на студентите от специалност „МИО“. Инициативата нарекохме ,,Finance in Action“.

През март 2024 г. в дисциплината ,,Международни финанси“, водена от проф. д-р Светлана Александрова и гл. ас. д-р Стефан Петров, беше представен практически казус пред студентите от трети курс „МИО“. Дамян Илиев, финансов мениджър в Experian, запозна студентите с условието на задачата по време на лекцията в УНСС, като им предоставя документ с публична информация, включваща финансови резултати за фискалната 2023 г., подробности за бизнеса и плановете на компанията. Студентите се насърчават допълнително да търсят повече информация онлайн, тъй като Experian е публична компания, като по този начин се поддържа много високо ниво на прозрачност.

Целта на поставеното предизвикателство е свързана със способностите на студентите да разбират, оценяват и адресират всички рискове, пред които е изправена глобална компания като Experian в контекста на международните финанси.

Студентите имаха на разположение 2 месеца за да решат казуса. В инициативата взеха участие два екипа. В единия екип бяха  Димитър Новаков, Георги Димов и Ристе Петров, а в другия – Светозара Манолова, Кристина Иванова, Силвия Великова.

Младите ни колеги бяха поканени в офиса на Experian, където да представят идеите си пред Дамян Илиев. И двата екипа се представиха много добре. Първият екип (Димитър, Георги и Ристе) се фокусираха върху самата компания и анализираха практически какви са рисковете (финансов, политически и геополитически) спрямо операциите на компанията и пазарите, на които търгува. За разлика от тях, вторият екип (Светозара, Кристина и Силвия) бяха подходили по-теоретично и дадоха акцент на това какво представляват самите рискове и накратко къде се позиционира Experian.

Интересното е, че ако комбинираме двата анализа (и презентации) бихме имали перфектният продукт в отговор на задачата – което показва колко е важна колаборацията и че една и съща задача може да има няколко подхода за решение.

Дамян споделя още, че участниците в двата екипа са подходили доста професионално към задачата и е изключително щастлив от анализа им, начина на презентиране и отговорите на последващите въпроси от негова страна.