Данни за контакт

Сдружение „Алумни Асоциация на специалността МИО“

гр. София, п.к.1700, кв. Студентски град, бул. 8 декември, УНСС, ет. 3, каб. 3016
МОЛ: Васил Стефанов Петков
Булстат: 175861145

Електронна връзка с нас

    Вашето име [задължително]

    Вашия емайл [задължително]

    Тема [задължително]

    Вашето съобщение [задължително]