Become a member

Членове на Асоциацията могат да станат всички физически лица, завършили специалност МИО в УНСС, студенти или специализанти по МИО,
както и юридически лица, които имат дейност и интереси, свързани със специалността.

We have the following subscriptions available for our site. You can renew, cancel or upgrade your subscriptions by using the forms below.