Стани член

Членове на Асоциацията могат да станат всички физически лица, завършили специалност МИО в УНСС, студенти или специализанти по МИО, както и юридически лица, които имат дейност и интереси, свързани със специалността.

Имаме следните опции за членство в нашия сайт. Изберете една от тях, за да се регистрирате