Дигитален маркетинг в УНСС е отличен избор

calendar 18 декември, 2022

Незифе Бозова е първи семестър в магистърската програма по ,,Дигитален маркетинг”. Бакалавърската си степен придобива също в УНСС по специалност „Икономика на туризма“. Незифе определя себе си като гражданин на света. Обича да открива нови места и да опознава различни култури, хора и обичаи. Ученето на чужди езици е нейна страст.

– Защо избрахте магистратурата по ,,Дигитален маркетинг” към катедра ,,МИО и бизнес”?

– Истината е, че беше доста трудно да учиш „туризъм” по време на световна пандемия. Затова след завършването на бакалавъра си реших да се насоча към магистратура, която първо – да бъде достатъчно перспективна и с възможно най-малко влияние към извънредни обстановки като COVID-19; и второ – нещо, което да надгради и обогати досегашните ми знания, свързани с икономиката. Смятам, че взех най-доброто решение, избирайки магистратурата по „Дигитален маркетинг” в УНСС, която е сравнително нова за университета. Разработена е от преподаватели-практици от катедра „МИО и бизнес”. И след като вече се намирам на половината път от обучението си, смея да твърдя, че наистина съм взела най-правилното решение за себе си, защото чрез дигиталния маркетинг не само се чувствам по-полезна в сегашното цифрово общество, но и осъзнавам множеството възможности за свързване на туризма и дигиталния маркетинг.

– Какви професионални предимства смятате, че ще ви даде това образование?

– Днес живеем в изключително дигитализиран свят, който ни дава много перспективи за развитие, комуникация, начин на работа и т.н. Аз лично виждам дигиталният маркетинг като един много важен стълб от бъдещето, и отново, особено заради пандемията, през която се наложи да премине всеки човек, смятам, че повече от всякога е важно да се съсредоточим върху поведението си онлайн. Ако погледнем какво се случва около нас за момент, можем да видим, че огромна част от живота ни вече преминава в интернет пространството – от виртуалното обучение до пазаруването на всякакви стоки онлайн – и точно затова повече отвсякога е важно да познаваме онлайн средата и да създаваме специалисти по дигитален маркетинг, които имат значима роля, подпомагайки не само хората, но и бизнесите в цифровото им развитие.

Мечтата ми е един ден да имам възможността да популяризирам България като дестинация чрез инструментите на дигиталния маркетинг.

– Днешната глобализация дава много възможности за обучение в различни точки на света. Защо избрахте България пред специализация в чужбина?

– Може би тук е моментът да си призная, че никога не съм искала да уча в чужбина. Не смятам, че знанията ни зависят от това къде в света се намираме, а напротив – според мен зависят от това кои сме ние и колко силно мотивирани сме да успеем. След като вече съм завършила бакалавъра си в България, а сега преследвам и следващата си степен отново тук и в частност – в УНСС, смея да твърдя, че висшето образование в България не заслужава да бъде подценявано. Например, дори в най-тежкия момент на световна пандемия, УНСС беше университетът, който пръв в България въведе онлайн обучението и по този начин студентите не прекъснахме занятията си дори за ден. А от тази година, отново първи, студентите в УНСС вече се възползваме и от дигиталните си студентски книжки. В обобщение – радвам се и съм горда, че се развивам точно тук – в моят университет и моята родина. А също така, съм спокойна, че ако някога поискам да проверя как изглежда обучението в чужбина, мога да се възползвам от възможностите, които предлага проектът за студентски обмен – ERASMUS+, чрез който студент може да прекара един семестър, обучавайки се в избран от него европейски университет.

– Избройте 3 конкурентни предимства на катедра ,,МИО и бизнес”.

– Спомням си, че още на първия си учебен ден в университета имахме досег с ръководството на катедра „МИО и бизнес”, понеже бяхме в направление „Икономика с чуждоезиково обучение”. Още оттогава съм впечатлена от организацията, която цари в катедрата, както и от дългогодишната ѝ история, която е удивителна и широко позната в университета. Ако трябва да посоча само три от многобройните предимства на катедрата, то те биха били: Първо, авторитетът, с който се слави катедра „МИО и бизнес” и който те сами са изградили с много усилия. Второ е широкият набор от висококвалифицирани преподаватели в катедрата, които освен че са успешни практици в своята сфера на работа, са и отлични преподаватели. От тях винаги можеш да потърсиш и получиш ценен съвет. И на трето място бих посочила интерактивния начин, по който създават учебните си програми. Те далеч не включват само „суха” теория, но и много практически занимания като – срещи с професионалисти от практиката, посещение на фирми и институции, организирането на конференции за студенти, създаването на множество съвместни програми (с университети от страната и чужбина) и много други.

– С какво се занимавате в момента в професионален план?

– От година и половина работя като личен асистент и координатор във Vivacom.  Изключително съм благодарна, че имах възможността да започна кариерата си точно от тази позиция, която освен че силно обогати административния ми опит и усъвършенства комуникативните ми способности, ми дава и шанс всеки ден да комуникирам с различните отдели на една компания и да наблюдавам работата ѝ, което ми помогна да реша коя е сферата, в която аз бих искала да се развивам в бъдеще.

– Какви са вашите впечатления от обучението към момента?

– Мога да кажа, че катедра „МИО и бизнес” отново са се справили много добре, подготвяйки програмата по ,,Дигитален маркетинг”, от което не съм изненадана. Със сигурност всяка от включените дисциплини през първия семестър е много важна за изучаваната сфера. Преминахме през основите на дигиталния маркетинг, стигнахме до интернет правото, отбелязахме ключовите моменти при създаването на дигитално съдържание и накрая дори покрихме една много важна тема в съвременното онлайн пространство, а именно – инфлуенсър маркетинга. Това, което получихме теоретично беше от огромно значение, но по-важно за мен беше и практическата насоченост на дисциплините, както и безупречният избор на катедрата от страна на преподавателите ни, които наистина се постараха да ни предадат максимално своя опит и своите знания. Бих искала да спомена и момента, в който всички ние, обучаващи се в магистратурата по „Дигитален маркетинг”, в края на всеки курс имахме възможността да споделим своите впечатления – от това, което ни е харесало до нещата, които могат да бъдат надградени. По този начин сме доволни, че и ние имаме малък принос към развитието на програмата.

– Бихте ли препоръчала магистърска програма по ,,Дигитален маркетинг” към катедра ,,МИО и бизнес” на кандидатите, които все още не са взели решение каква магистратура да запишат?

– Бих я препоръчала с две ръце. Всъщност, голяма част от студентите осъзнават значението на дигиталния маркетинг днес и доказателство за това е именно броят студенти, които се обучават в магистърската програма тази година (над 40 човека). Аз съм много щастлива от този факт, защото опитът, който споделяме с колегите си, всеки екипен проект – е безценен. И така, не само че гордо мога да препоръчам магистърската програма по „Дигитален маркетинг” към катедра „МИО и бизнес” в УНСС на кандидатите-икономисти, които като мен желаят да надградят знанията си, но и съвсем спокойно смея да я предложа и на кандидатите-неикономисти, които имат интерес към сферата, но се страхуват, че нямат нужната икономическа основа. Уверявам ги, че от катедрата са се погрижили и за това. В курса по „Основи на дигиталния маркетинг” всички неикономисти имат възможност да се запознаят първоначално със същността на самия маркетинг и в последствие заедно да навлезем в дълбините на дигиталния маркетинг.

Comments are closed here.