Любопитството има причина да съществува

calendar 8 септември, 2023

Десислава Михайлова завършва бакалавър по „Икономика на туризма“ през 2013г. в УНСС, като в четвърти курс учи и в University of Applied Sciences в гр. Вормс, Германия, по програма Еразъм. Магистърската й степен е ,,Маркетинг“ отново в УНСС. През 2023г. тя приема предизвикателството докторантура.

Тема на дисертационния ѝ труд е ,,Влияние на икономическата психология и образование върху транзитирането на дейности при международни компании“, а научен ръководител е доц. д-р Даниел Данов.

Какъв е вашият  професионален опит?

– Вече 9+ години съм част от корпоративния свят на международните компании, като зашеметяващия старт ми даде IBM.  През годините в тази компания  успях не само да придобия безценен опит в сферата на снабдяването (Procurement) и да срещна страхотни професионалисти, а и да разбера в каква посока искам да продължа кариерата си и да работя усилено към постигнато на новата цел. Следващата професионална стъпка беше присъединяването ми към една от водещите международни компании от FMCG сектора. Във Финансовия център за споделени услуги на Coca-Cola Europacific Partners (преди Coca-Cola European Partners) получих възможността да задълбоча знанията си във финансовата и управленска сфера, развивайки ценни умения на различни ръководни позиции. Настоящата ми позиция е Старши мениджър Финанси в Coca-Cola Europacific Partners.

Каква е мотивацията ви да запишете докторантура?

– Вярвам, че основна цел на науката е тя да подпомага обществото и да обхваща теми, от които то би имало полза. Смятам, че опитът, който до момента съм придобила (и продължавам да надграждам в сферата), може да допринесе за допълнително развитие на науката, като обект на дисертационния ми труд целя да бъде актуална и в същото време недостатъчно изследвана научно тема в областта на международните икономически отношения.

“The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing“. Albert Einstein

– Какви са очакванията ви от докторантурата?

– Да имам възможността да развивам наука чрез изследвания, анализи и заключения, базиращи се на опит и практика.

Предизвикателства в докторантурата до момента?

– Бих определила баланса между ангажиментите в работен, личен план и тези в докторантурата  като предизвикателен, но смятам, че с правилно планиране и силна мотивация човек може да бъде успешен и да постига набелязаните цели (а след това да постави нови такива).

– С какво ще се стремите да допринесете за научната сфера, в която е темата на дисертацията ви?

– Вярвам, че актуалността на науката е от първостепенно значение, за да може тя да бъде ефективно използвана. Използвайки практиката за извеждането на заключения, ще се постави научен акцент  на една недостатъчно изследвана научно област, която очаквам в бъдеще да засили своето значение.

– Ползи от докторантурата в настоящата работа?

– Смятам, че докторантурата ще ми даде един по-различен поглед върху практиката, като изследвайки темата на моя дисертационен труд, бих могла да разширя още повече „визията“ си в професионален план. Обменът на опит, знания и контакти в академичните среди определено би дал допълнителна перспектива не само в контекста на научната разработка, а и в професионалното ми развитие.

Comments are closed here.