Граници пред МИО няма!

calendar 23 юни, 2024

Мартин Божинов завършва бакалавърската си степен по специалност „Международни икономически отношения“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) през 2022 г. Той продължава образованието си в същия университет, където следва магистратура по „Международно банкиране и финансови пазари“.

– Какъв професионален опит имате?

– По време на академичното си образование се запознах с разнообразни професионални сфери, предимно в областта на търговията, като паралелно участвах в изготвянето на няколко икономически изследвания и два законопроекта, разработени в сътрудничество с различни правителствени и неправителствени организации. В рамките на последните две години от обучението си работих в най-големия глобален дистрибутор на технологични продукти и услуги. Основните ми задължения включваха управление на финансовите взаимоотношения с доставчици, управление на паричните потоци и уреждане на възникналите задължения. Бях отговорен за DACH региона, който представляваше най-голям дял от европейския пазар, като обемът на работа беше значителен в този отдел.

– Каква длъжност заемате към момента?

– През последните две години заемам длъжността на финансов анализатор в една от услугите на Dynamo Software. Моята роля включва предимно анализ на фондове за частен капитал за различни по мащаб клиенти – от пенсионни фондове до инвестиционни банки. Основната услуга, с която се занимавам активно, е оптимизацията на управлението на портфейли за различни пенсионни и инвестиционни фондове чрез разнообразни автоматизации, които целят да улеснят процеса на вземане на инвестиционни решения. Това позволява на институциите да се фокусират върху основната си цел – генериране на възвращаемост.

– Защо тази работа е предизвикателство?

– Интересът ми към финансите, който се зароди по време на обучението ми в специалността „Международни икономически отношения“, ме постави в изключително интересна позиция към края на завършването ми. От една страна, исках да задълбоча познанията си в тази сфера, а от друга страна, желаех възможно най-скоро да придобия практически опит в областта на капиталовите пазари. В текущата си позиция успях да намеря идеалната комбинация от тези два аспекта. В момента имам възможността да управлявам отделни проекти за инвестиционните звена на различни институции, като работата до момента не ми е предоставяла два еднакви дни, което прави професионалното ми ежедневие изключително динамично и разнообразно.

В моите очи, специалността „Международни икономически отношения“ се откроява с широкия си обхват върху всички ключови области на икономиката, което предоставя на студентите възможността да открият своето поприще и уверено да пристъпят към професионалното си развитие. Независимо дали става въпрос за държавни институции, корпоративния сектор или частния бизнес – граници пред МИО няма!

– По какъв начин обучението по специалност „МИО“ ви помага в настоящата работа?  

– Предимствата на моето образование се проявиха още в предишната ми работа, когато владеенето на втори чужд език – в моя случай немски – значително улесни взаимодействието с проблемни клиенти, повторното изграждане на взаимно доверие и оптимизацията на множество процеси. В текущото ми назначение немският език остана на заден план, но сега ключово значение придобиха финансовите познания и умението за взаимодействие с хора от различни култури, което бакалавърската ми степен често разглеждаше като основен елемент в международните икономически взаимоотношения.

– Какви качества, които обучението по МИО е изградило във вас, са най-приложими и полезни в практиката?

– Благодарен съм за изискваните в хода на обучението различни курсови разработки и всички практически задачи, които са ни били възлагани през годините. Умението да мислим извън утвърдените рамки, да намираме решения на различни проблеми и да работим в условия на строги срокове, е от изключителна важност за всеки бизнес, независимо дали е стартиращ или зрял, личен или чужд. Обучението ни подготвя да можем от всичко по малко, за да сме подготвени във всяка ситуация, и най-вече – да притежаваме умението да знаем къде да потърсим всичко останало, което може да ни е необходимо.

Comments are closed here.