УМП е за хора, които искат да развиват себе

calendar 4 юли, 2024

Христина Денева има бакалавърска степен по „Агрономство“ в „Лесотехнически университет“ – София. Тя решава да продължи образованието си с магистратура по ,,Управление на международни проекти“ в УНСС.

– Защо записахте магистратура по ,,Управление на международни проекти“  в УНСС?

– Тъй като международните проекти,  предлагани от Европейския съюз добиват голяма популярност в България, смятам, че развитието на знанията в тази област би било полезно, както за хората, така и за бизнеса и администрациите у нас.

– Каква е темата на дипломната ви работа?

– Фондове и програми на Европейския съюз за текущия програмен период (2021-2027г.)

– Как магистратурата надгради вашата бакалавърска степен?

– Много от международните програми са насочени към развитие на селското стопанство и земеделието, което би ми помогнало в тази насоченост. Към настоящия момент работя като HR в средно училище. Изборът за тази магистратура би ми помогнал да приложа знанията и помощта си в международните проекти, с които работи училището.

– Какви професионални компетенции придобихте?

– Магистратурата дава увереност на студентите, че могат да се справят с предизвикателствата и новостите, които предлагат проектите. Добиват се знания за цялостния жизнен процес на проекта и различните методи и подходи за справяне с различните проблеми от всеки етап на протичане на проекта.

– Как оценявате нивото на преподаване?

– Темите са структурирани в достъпен за студентите вариант. Преподаването на темите, включващо и разискване на различни примери и мнения на колегите, помага за онагледяване на различните уроци. Курсовите работи, изготвяни от студентите по време на семестъра също помагат за цялостната визия на изучавания предмет. Преподавателите са специалисти с много опит в областта на международните проекти, които успешно предават този свой опит на студентите.

– Бихте ли препоръчали магистратурата и защо?

– Бих препоръчала магистратурата на хора, които искат да развиват себе си в сферата на международните проекти. Знанията биха помогнали за развитие на креативното мислене и успешното управление на проекти.

Comments are closed here.