МИО: Веднага се разпознаваме с една дума

calendar 7 юли, 2024

Стоилка Арсова завършва ,,Международни икономически отношения“ през 1999 г. Притежава над 20-годишен опит в банковия сектор в областта на електронните и картовите разплащания. Кариерата ѝ започва в Росексимбанк през 2001 г., в последствие изпълнява ръководни длъжности в „Картов център“ на ДЗИ Банк и в „Алтернативни канали за дистрибуция“ на Пощенска банка. През 2014 г. поема новосформираната дирекция в Борика с цел разработване и внедряване на национални платежни продукти.  От 2017 г. е член на Борда на директорите на Европейската асоциация за картови разплащания (ECPA), а от 2020 г. участва в Борда на директорите в европейско дружество за картови разплащания (ЕCPC) с цел разработване на европейската картова технология CPACE. Професионалният ѝ път продължава в БОРИКА АД.

– Каква длъжност заемате към момента?

– В момента съм Директор в Борика АД и отговарям за развитието на „Национална картова и платежна схема“, която е свързана със създаването, управлението и регулирането на платежни продукти с националните брандове на национална карта bcard, bcard e-ваучери и blink – незабавни плащания.

– Защо тази работа е предизвикателство?

– От 2001 година насам позициите, които съм заемала са свързани с трансформация на съществуващи процеси и надграждането им с иновации. Така се случи, че в моя професионален път, участвах активно в няколко мащабни процеса, свързани с дигитализацията в страната ни. През 2003 година, стартирахме изграждане на обособен Картов център в банката, в която работех тогава. На пазара липсваха специалисти по картови разплащания и именно многоаспектният опит, който бях получила в катедра ,,МИО и бизнес“ на УНСС, ми помогна да се справя и да заема много бързо лидерска позиция. Спомням си по онова време излезе закон – всички социални помощи да се изплащат по сметки с карти, както и държавните служители да получават заплатите си с карти. Имахме много кратко време да обучим хората, а също и да създадем нови продукти, като овърдрафт към заплатата, кредитни карти, които да бъдат придружени с екстри според вида продукт.  Е днес, този опит ми послужи при дигитализацията на ваучерите за храна – създадохме български продукт за рекордно кратко време, bcard e-ваучери, и в момента той е предпочитан от осем от дванадесет оператори на ваучери, а тепърва ще навлиза на пазара и ще търпи бизнес развитие.     

– Кое беше най-интересното по време на следването в специалност МИО? 

– В последната година на средното ми образование в 91 Немска гимназия, разбрах, че МИО е една от най-предпочитаните специалности. Проучих и фирми, които бяха наели вече завършили тази специалност – отговорът беше „Каквато и работа да дадем на тези хора – те се справят отлично“. Това ме накара да реша, когато подреждах специалностите по време на кандидатстването – бях сложила шест специалности, като първият ми избор бе МИО.

Моите познати ме упрекнаха, че ако не вляза, ще остана за следващата година и че така не се прави. Записваш всичко и където стане. Е, аз бях абсолютно убедена, че ще ме приемат в мечтаната специалност, а и доста труд хвърлих една година в подготовка. Така и стана, от първия път ме приеха да следвам МИО. Оказа се доста интересно следване, в период в който се сменяше политическата система, а също и образователната. Много от новите учебници още се пишеха и разчитахме до голяма степен на лекциите на преподавателите и тяхната експертиза.

Казвам, че ние сме интересно поколение, живяло и видяло преди и след 1989 г., а в същото време – и призвано да участва в иновациите на бъдещето.                              

– По какъв начин обучението по специалност „МИО“ ви помага в настоящата работа?  

– Беше времето на подготовка и въвеждане на Валутния борд в България. Спомням си как дискутирахме връзването на българския лев тогава към германската марка (1000 лв. за 1 германска марка) дали ще донесе финансова стабилност за България. Изучавахме и примера на Аржентина, въпреки че при тях по-късно валутния борд се срина поради водената икономическата политика на държавата . Да ви кажа честно, много мислих тогава, след като бяхме станали свидетели през 1996 година на краха на българския лев, непрекъсната висока инфлация, както и фалитите на много банки. Днес, от позицията на дългогодишен служител във финансовата сфера, бих казала, че Валутният борд е един много успешен ход за България, който доведе и до доверие в нашата парична единица и подготовката  ни за приемане на еврото. През годините бях свидетел и на стабилната позиция на Българската народна банка особено в запазване и изграждане на стабилна национална платежна инфраструктура, с което много малко държави в Европа могат да се похвалят.

А що се отнася до Европейския съюз, за първи път чух за него във втори курс – концепцията му като замисъл за създаване, управлението. Тогава не си представях това взаимодействие между страните-членки за хармонизиране на процеси, технологии и законодателство. Днес участвайки в работни експертни групи с различни страни членки, виждам как се случват нещата на практика, поне в моята област. Онзи ден четох последния конвергентен доклад на ЕЦБ, според който вече покриваме повечето критерии за влизане в еврозоната.. Впечатлена бях, че сме първенци по хармонизацията на законодателството ни с европейското.

Специално  в моя сектор – областта на платежните системи, управлявани от БОРИКА и новите услуги, които въвеждаме и надграждаме на основата на незабавните плащания, процесите са напълно хармонизирани и като законодателство, и като технология.          

– Какви качества, които обучението по МИО е изградило във вас, са най-приложими и полезни в практиката?

– Да продължавам да се усъвършенствам в познатите, но и да навлизам и в нови области. Научих се да не ме е страх от новото. Първоначално е трудно – четеш на нещо неразбираемо. В един момент обаче, с натрупването на  много информация по темата, всичко започва да се нарежда като пъзел в мозъка и става познато. Е тогава се гмуркам, но продължавам да наблюдавам внимателно, докато не тръгне и мога спокойно да го дам на друг, а аз да се насоча към следващото предизвикателство. И това го научих по време на следването си. Спомням си дипломната ми работа беше точно предизвикателство на тема „Международна търговия с патенти и лицензии. Митнически режим на продукти за интелектуална собственост“ – половин година се рових из трудовете и книгите в едно патентно бюро. Темата беше нова и непозната, и имайки контакт с такива специалисти, те допълниха моите теоретични познания със своя практически опит. Като се замисля, можех да се насоча и в тази сфера. Това дава МИО – където поискаш, там можеш да се реализираш и да бъдеш успешен.         

– Нещо допълнително интересно, което може да споделите. Например, наблюдения кое е отличително в специалността?

– През годините срещам колеги и приятели, завършили ,,Международни икономически отношения“ в УНСС, и някак веднага се разпознаваме само с една дума. Това са хора, с които можем да свършим успешно много работа.

Поздравявам преподавателите и моите състуденти, които където и да се намират по света, съм сигурна, че със своята експертиза, продължават да дават стойност на това, с което се занимават, и да създават имидж за страната ни.  

Comments are closed here.