МИО – свят без граници и лимити

calendar 9 декември, 2022

Здравко Бешенджиев е последен семестър от магистърската програма ,,Международни икономически отношения” – 3 семестъра, с която надгражда бакалавърската си степен по „Регионално развитие“ от УНСС през 2019г.

– Здравко, защо избрахте магистърската програма на специалност МИО в УНСС?

– Стъпвайки веднъж в „храма“ на икономическите знания – УНСС, човек просто не иска да излиза от него. Все нещо го кара да се върне пак и пак, за да продължи да се обогатява; да бъде обграден от хора с общи научни интереси; преподаватели, които да обяснят как и защо; да му подадат ръка, за да заяви смело идеите и проектите си и да разкрие талант и заложби, които в друга среда са били потискани; да го усъвършенстват като самостоятелен индивид, вземащ информирани решения. Специалността „Международни икономически отношения“ е сред визитните картички на университета. Преминалите тази уникална школа имат успешна кариера в международни и български компании, в администрациите на централната и местна власт. Обществено известни личности със собствен бизнес, преподаватели, ерудити, които виждаме в ролята на анализатори и консултанти от екрана. Специалността включва в себе си богат набор от предмети, съчетаващи по увлекателен и практичен начин икономика, финанси, маркетинг, протокол, търговия. Все ключови сфери, които да те подготвят за големия бизнес, за голямата политика, за свят без граници и лимити. Колкото и нови технологии да се появят на пазара, каквито и специалности да налага той, винаги в основата ще стоят парите и необходимостта на човек да ги управлява правилно, за да създава блага и по-добър живот за себе си и обществото. Успешният лидер/мениджър трябва да мисли глобално, прагматично, да поема определени рискове, но да осъзнава евентуалните последици от тях, да може да прецени на кой и до колко да се доверява в отговорните задачи. Всичко това може да получиш в  специалност МИО на УНСС.

– Вие сте последен семестър. Кое беше най-голямото предизвикателство от следването до момента?

– Най-голямото предизвикателство за мен бе прескачането на бариерата от локалното в глобалното, от малкото в голямото. От профила ми на клиент на банка, към банковите операции на големите корпорации, от персоналните продукти, които ползваме към ролята на брокерите, финансовите спекуланти, „бикове“, „акули“. От хиляди към милиарди. Осъзнаването всъщност колко голямо е значението на пипса при форекс търговията, при условие, че до преди това го смятах за нещо излишно,  колко сериозна е разликата от персоналната ми поръчка в „Али експрес“ до търговията между компаниите. Че хеджирането не е просто застраховка, а валутните курсове не са само таблица, по която си избираме валутата, която да обменим, за да ни излезе най-изгодно почивката в чужбина. Колко много е нужно, за да си истински добър лидер, който взема отговорни решения. Че управлението не просто пост. Предизвикателството за мен беше скока в глобалния океан на парите и икономиката, плувайки сред множеството формули, изчисления, хиляди нови думи и термини.

Благодарение на добрата ми подготовка в УНСС получих и възможността за кариерно израстване.

– Какъв професионален опит имате?

– Професионалната ми кариера до момента винаги е била в сферата на журналистиката-радио, телевизия, информационни сайтове, вестници. В последствие се насочих към държавния департамент, където продължих да се занимавам отчасти с журналистика, осигурявайки информационен мост между институцията, за която работя, медиите и обществото. Започнах и своето надграждане в различни сфери, съчетавайки интерес към материята, натрупания опит и идеите ми как нещо може да стане по-добре и да носи ползи.

– С какво се занимавате в момента?

– Работя в дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ключово звено, което е основен канал за информираността на обществото за дейността на ведомството.

– До каква степен успявате да приложите наученото от МИО в настоящата си работа?

– Както бакалавърската ми степен, така и наученото до момента от МИО, са изключително полезни в работата ми. Успях да съчетая предметите, които сам избрах да уча, работата, която върша с много любов и удоволствие и плановете ми за бъдещо развитие. Като минимум ще отбележа значителното подобрената ми финансова култура, възможностите ми да чета и анализирам данни и показатели, които преди години бяха просто някакви суми, които дословно и доверчиво преписвах или цитирах, без да знаех смисъла от тях. Това ми дава свобода и възможност да интерпретирам по много по-добър начин информацията, която се изисква да предоставям. Така се минимизира възможността от допускане на грешки. Наученото ми дава шанс и за кариерно развитие, защото специалността е ключ към още редица професионални направления. В хода на обучението придобих и знания за боравене с различни приложения и дигитални технологии, които се опитвам да прилагам на работното си място. При подготовката на международни срещи ползвам и познанията за държавите, които придобих по отношение на обичайте в протокола и търговските им навици. Прилагам също знанията за работа и устройство на еврофондовете.

– Избройте 3 конкурентни предимства на катедра ,,МИО и бизнес”.

– Ще ползвам мотото на София „Расте, но не старее“. Трите конкурентни предимства за мен са: устойчивост, сигурност, възможности.

Comments are closed here.